Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Anna Mathilde Riber: Birth: 8 MAY 1873 in Lybækstræde 2, Dragør. Death: 4 FEB 1942 in Rigshospitalet København

  2. Peter Jacob Riber: Birth: 10 APR 1875 in Dragør. Death: 1 AUG 1948 in Dragør

  3. Bertha Marie Riber: Birth: 3 MAR 1877 in Lybækstræde 2, Dragør. Death: 14 MAR 1947 in Sundby, København

  4. Mathias Riber: Birth: 18 MAR 1879 in Dragør. Death: 22 JUL 1879 in Dragør

  5. Mathias Riber: Birth: 3 JUN 1880 in Dragør. Death: 17 OCT 1907 in Skotland

  6. Edvard Jacob Riber: Birth: 21 JUN 1882 in Dragør. Death: 16 AUG 1965 in Sct. Elisabeths Hospital, Højdevangs Sogn

  7. Jan Jacob Riber: Birth: 8 APR 1885 in Dragør. Death: 28 AUG 1905 in Dragør

  8. Albert Nicolaj Riber: Birth: 12 OCT 1887 in Vestgrønningen 40 Dragør. Death: 10 MAY 1923 in Øresundshospitalet

  9. Johanne Elisabeth Riber: Birth: 19 OCT 1889 in Dragør. Death: 10 NOV 1890 in Dragør


Sources
1. Title:   Sømand, Jan Jacobsen Snedker. Marchen Jeppes, Styrmand Jacob Snedkers hustru.
2. Title:   Vidner ved vielse: P. J. Schmidt & E. Passer

Notes
a. Note:   Jacob Peter Mathias Riber 1843-1935 Fra Cornelius A. Petersens Samling
  Fhv. Styrmand, Skibsfører og fisker i Dragør, Jacob Peter Riber, Chr. Mølsteds Gade 11/Blegerstræde 2. Besøgte mig søndag den 7. December 1930 87 år gammel og han fortalte blandt andet følgerne.
 Som ung sejlede han rejser, og efter sin styrmandseksamen 1 rejse med Captain Baagø på Vestindien med barken " Allert ",senere med en Københavns bark som 2 styrmand, de forliste i Nordsøen, skipperen var fuld, skuden læk, men lastet med brande drev den på lasten, de blev bragt i land af Engelske fiskere, som behandlede dem godt.
 Senere var Jacob 1. styrmand på P. Schmidt skonnert " Jan Adrian" ,Captain Hans Palm, lastet med Nøddekul slog en sø hele forskibet i stykker, lasten forskød sig, hele rigningen blev kappet, besætningen blev bjerget af en Norsk brig. Rejste til Reval. ( Tallinn Estland ) og overtog som fører en bark fra Dragør "Baltazara" tilhørende Skibsreder R. Riber. Det var en gammel skude som lastet med kul sprang læk i Nordsøen, mandskabet arbejdede 3 døgn ved pumperne, rigningen blev kappet og da en Norsk bark kom i sigte gik alle mand i jollen, Jacob Riber sagde da til dem, at Ar de kom p& siden af den Norske bark skulde de passe på straks at springe ombord, da situationen i den høje sø var meget farlig. Kun en Svensk matros gjorde så og blev reddet, Jacob fik fat i barkens skøde. og bjergede sig på den måde, resten af besætningen druknede.
 Barken faldt samtidig af for vinden og fik fart, båden kom ind under hæggen og kæntrede, folkene var efter 3 døgns uafbrudt pumpning udmattede og kunde ikke bjerge sig. Normanden var en "Bonde ".der intet gjorde for dem, ikke engang en line blev kastet ud til dem.
 Med særlig stolthed omtalte Jacob Riber begivenheden omborg på fregatten "Sjælland under admiral van Dockum, da den under blokeringen af de Tyske havne.
 Danske linieskibe havde bataljen ved Rügen med to Tyske korvetter pulds endnu et skib og nogle Tyske kanonskibe. Tyskerne ville bryde blokaden, men blev hurtigt jaget hjem igen i løbet af 2 timer.
 Van Dockum vilde selv have æren og lå forrest, de andre to skibe skulle holde sig bag om. Skibene havde beslået sejlene og løb for dampmaskinen ind mellem de to Tyske korvetter zikzaggende for at få bredsiden til når fjenden skulde have sit glatte lag Preusserne stak af og løb det bedste de havde lært, de havde større maskinkraft end de Tyske korvetter, den blev bagefter bjerget og indeholdt bl.a. et Tysk flag. "Sjælland" var det eneste skib, der deltog i kampen, de andre skibe var bagefter. Fregatten "Sjælland" havde 6 døde og dobbelt så mange sårede folk, men Tyskerne havde mange flere, Tyskerne skød gennemgående for højt.
 Når kanonerne blev skudt af, sprang kanonen tilbage trods stoptaljerne, det gjaldt om at havde taljetovene kvajet godt op og om ikke at få benene i tovene. Medens nogle var i gang med at trække kanonen frem igen, var andre i færd med at viske kanonen ren, sætte ny krudt kardus og en ny 30 punds kugle ind. Jacob satte fænghætte i og i løbet af 5 min. var kanonen atter klar til skud. To topgaster, der var anbragt i rigningen for at slukke en eventuel ild i sejlene, blev skudt ned af Tyskerne og faldt ned på dækket, den ene var hovet skudt af, Jacob stod ved 5' kanon, en tysk kule ramte kanon mundingen og blev delt i to stykker, hvoraf den ene halvpart gik ned i kanonen, den anden halvkugle rev låret af en af hans kammerater der døde, en anden fik revet armen op og skreg højt af smerte. Kanonerne dundrede, spektakel og røg og damp omgav dem. En kugle gik ret igennem masten, andre gik ind i skibet på den ene side og ud på den anden side. Da kampen var forbi, Tyskerne løb ind under fæstningerne på, Rügen, måtte Jacob til vejrs for at reparere sejlene med tusindben stopninger. Alle tyske koffardiskibe, som de ellers mødte, blev kaprede, en officer og 4 mand blev sat ombord og skibet måtte gå til København.
  Senere blev Jacob Riber tildelt Dannebrogs mændenes hæderstegn, og han sagde: "jeg har da ikke fået Dannebrogskorset for ingenting".
 Nu får han som veteran l00 kr. om året den 15 januar.
 Han fortalte med særlig glæde om dengang han var i audiens hos Kong Christian X og takke for hæderstegnet, Kongen var meget imødekommende, sagde Jacob Riber.
  Da Jacob var dreng måtte han altid spole for sin 4 år ældre søster Elise, hang mor Ane Jacob Snedkers var striks og der var ikke noget der hed at løbe ud før der var spolet til Leise, som vævede bomuldsstoffer ligesom senere hendes 3 søstre, Neel, Trein, og Mathilde. Fingrene måtte aflevere den halve fortjeneste til moderen, der sad enke i mange år. Men Jacob spolede med liv og lyst til. Leise, der gerne ville have Jacobs spoler, for di de var så dejlige faste, hvad hun satte meget pris på.
 Deres mor Ane Jacob Snedker var en nydelig kone, der havde moderens faste og strenge karakter. Hun var først gift med skipper Niels Simonsen Jylle, der forliste med sin topsejl skonnert "Sct, Thomas" i Biscayen bugten ca. 1832 kommende med appelsiner fra Middelhavet (Messina) på vej til Rusland. Han var en rask men lidt for dristig sømand. Russerne ud satte præmier til de skippere, der først nåede frem med sydfrugterne og Niels Jylle havde flere gange opnået en sådan præmie, der f.eks. bestod af sølvtøj, Jacob Riber har end nu sølvskeer, der stammer på denne måde fra Rusland, men han misbilliger disse kapløbs præmier, der bevirkede, at skipperne sej1ede dumdristig, og det formenes, at Niels Jylle for atter at komme først frem har presset skibet for hådt med for mange sejl og på den måde sejlet skuden i sank, den forliste med mand og mus og forsvandt sporløst, man har ingen underretning af nogen art om. dette forlis. Jacob Riber har et billede af skibet "Sct.Thomas" hængende på sin væg. Ane Jacob Snedkers ("Sønderendens dronning") og hendes første mand Niels Jylle var pilne og propre folk og gik for at være det fineste par i byen. Niels Jylle var meget proper, kun han kunne sejle for den engelske jøde i København. Der forlangte en gennemført properhed og orden ombord i skibene f.eks. skulle alt porcelæn være ensartet hvidt blå kant på kopperne og talækkerner. Niels Jylle kunne med sin gennemførte properhed på det område tilfredsstille den engelske jøde.
 Hans mor var derefter enke i 8 år og blev så gift med skipper Peter Mathias Riber, der sejlede med Carl Jansens skibe, indtil hang mors søster Trein Chrilles og hendes mand vestindiensfareren Kaptajn Nielsen der boede i Chrilles Hendrik Palms det høje hus på Fogdens Plads døde, uden at efterlade sig børn. Så arvede søsterbørnene, altså bl.a. Peter Riber så meget, at han selv kunne købe sig et skib, jagten "Magdalene", hvormed han sejlede brænde fra jyske havne til København. Jacob var som dreng i fri måneden (Sommerferie måneden) med sin far ude at sej1e, bl.a. til Vej1e og Karrebæksminde. De sejlede så brænde til Dragør og oplagrede det for egen regning, købte brænde (50 favne pr. rejse) i en stor lade (brændehus), som var tilbygge på husets (Jacob Ribers nuværende hjem) vestre gavl og hvad der ikke var plads til i laden blev stablet op i gården og solgt i løbet af vinteren. Forinden denne lade blev bygget lå der et lille beboelseshus, som gik et stykke ud i gaden med gavl ud til pladsen mod nord, og hans mor sagde så tit, husk på at der hører et stykke af gaden til huset. Jacob Ribers far døde af Kolera i 1853, derefter lod enken jagten "Magdalene" sejle med hyrede skippere, bl.a. Jacob Captajn, som boede lige overfor Schuberts bagerbutik, men skibet tjente ikke noget til hende og "Magdalene" blev solgt i Helsingør et par år senere 1855 for 15oo daler. Peter Mathis Albert Riber havde en ven ved navn Niels Tækker, han var ugift og levede af sine penge sammen med et æ1dre fruentimmer Agth Ouscher, der holdt hus for ham, i det nuværende "Fries hus" i biblioteket Gothersgade (von Ostensgade 13). Da Niels Tækker, døde 4. juli 1857 - 56 år gammel uden at efterlade sig børn, bort testamenterede han sin formue i 4 dele til -Pastor Timm - Hans Pyndt - Jacob Jensen - og hans vens enke - Ane Jacob Snedkers, de fik hver 1500 rigsdaler, hvilket var en stor støtte for Ane Snedkers, der hensad som enke med sine mange børn i små kår.
  Da Jacob Ribers faster Leisbeth og hendes mand Kaptajn, Hans Bogøe døde, testamenterede de halvdelen af deres formue bort til skipperforening i København, af den resterende halvdel arvede Jacob Riber 1100 kroner. Jacob Ribers mormor Mette Skolemesters var en høj mager kvinde med skarpe ansigtstræk, hun var fåmålt og meget striks, det gjaldt bare om at lystre. Hendes mand skipper Jacob Jacobsen Snedker, var først gift med en gammel betydelig ældre kvinde ved navn Bodil Mogensen, som ejede huset ved Jens Eyberts Plads på hjørnet af Brøndstræde (Sørvins) samt et fartøj til brænde fart, det har åbenbart varet et fornuftsparti Jacob Jacobsen Snedker, der har gjort, hvorved han både fik hus på land og skib på vand, han var lidt i familie med snedkerprofessionen, idet han havde værksted oppe på loftet og gerne snedkererede, han lavede bl.a. et værelse oppe ovenpå. Da Bodil døde uden børn giftede han sig med Mette skolemesterens 13. februar 1801, 2 år efter fik de den første af deres 5 børn, en pige som blev opkaldt efter den første kone og kom til at hedde Bodil. En af børnene Niels, han var en rask sømand og en god soldebror, godt lidt og afholdt. En gang faldt han overbord fra rigningen på et skib i Kattegat ved nattetid, man råbte fra skibet efter ham " Hvor er du? " - " I Kølvandet ", svarede han. Der blev sat en jolle ud og han blev fisket op hvorefter han sagde " Lad mig hvile mig lidt på kanten af jollen ",han var udmattet af at svømme bag efter skibet i kølvandet og mente at have brækket ryggen, men han blev reddet og fejlede snart efter ingenting. Senere kom han ombord i andre skibe og forsvandt sporløst uden at nogen ved hvor han er blevet af. Det var altså en brodder af Ane Jacob Snedkers.
  J.R. fortalte at han havde besøgt; Jacob Peter Schmidt da han lå for døden her i huset på en bænk på den venstre væg i den østre stue, og ligeledes da han besøgte sin søster Leise, da hun lå for døden nede til Per Buskes efter at have fået Mathilde, hun var kommet op efter barselen men fik så barselsfeber, der var gået blod i patterne og hun var klar over at hun skulle dø, hun fortalte sin brodder, at de havde bortskåret hendes bryster. Hun havde ellers altid været rask og stærk.
  En mand har fortalt Jacob Riber, at de fire huse - Bothmann - Walløes-Greisens og
 vort - alle er bygget samtidig af en og samme mand og ens indrettede.
  Det var, hvad Jacob Riber fortalte mig for 30 år siden,
  Dragør, den 27. Oktober 1961.
  Cornelius Adrian Petersen.


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.