Descendancy

Christian Martin: B: ABT. 1669. D: AFT. 1748
    + Ells Marty: B: ABT. 1672. D: BET. 1732 - 1748
        2 Christian Martin: B: 1694. D: 1758
            + Magdalena Schneider: B: ABT. 1695. D: 1770
                3 Christian Martin: B: ABT. 1728. D: 1792
                    + Barbara Sherk: B: ABT. 1727. D: BEF. 1770
                    + Susannah Miller: B: 1728. D: 1803
        2 Jacob M Martin: B: 1696. D: BET. 1762 - 1775
        2 David Martin: B: ABT. 1701. D: 1763
            + Barbara Herr: B: 1705. D: 1742
                3 Christian Martin: B: 1731.
                3 David Martin: B: 1732. D: 1819
                    + Susannah Maria Groff: B: 1734. D: 1796
                        4 David Martin: B: 1757. D: 1838
                            + Barbara Horst: B: 1752. D: 1833
                                5 Susannah Martin: B: 1789. D: 1856
                                    + David Winger: B: 1789. D: 1867
                                        6 Barbara Winger: B: 1811. D: 1884
                                            + Christian Groff: B: 1806. D: 1878
                                        6 Esther Winger: B: 1815. D: 1846
                                            + John Zimmerman: B: 1810. D: 1886
                                        6 Mary Winger: B: 1819. D: 1882
                                            + George W Weber: B: 1818. D: 1883
                        4 Abraham Martin: B: 1760. D: 1813
                            + Eva S Winger: B: 1767. D: 1831
                                5 Anna Martin: B: 1786. D: 1849
                                    + Jacob Martin: B: 1781. D: 1865
                                        6 Henry Martin: B: 1806. D: 1874
                                            + Susannah Martin: B: 1808. D: 1857
                                                7 Jacob W Martin: B: 1830. D: 1913
                                                    + Mary W Martin: B: 1830. D: 1897
                                        6 Barbara Martin: B: 1807.
                                        6 Maria Martin: B: 1809.
                                        6 Abraham Martin: B: 1811.
                                        6 Susannah Martin: B: 1812.
                                        6 Jacob Martin: B: 1814. D: 1895
                                            + Elizabeth M Horst: B: 1818. D: 1893
                                                7 Michael H Martin: B: 1837.
                                                7 Anna Martin: B: 1838. D: 1899
                                                    + Solomon Martin: B: 1830. D: 1912
                                                7 Jacob H Martin: B: 1840.
                                                7 Mary H Martin: B: 1842. D: 1914
                                                    + Isaac Eby: B: 1838. D: 1916
                                                7 John H Martin: B: 1843.
                                                7 Henry H Martin: B: 1845.
                                                7 Elizabeth Martin: B: 1847.
                                                7 David Martin: B: 1849.
                                                7 Samuel H Martin: B: 1851.
                                                7 Abraham Martin: B: 1854.
                                                7 Mattie H Martin: B: 1856.
                                                7 Amos Martin: B: 1860.
                                        6 Samuel Martin: B: 1817.
                                        6 John Martin: B: 1818.
                                        6 Anna Martin: B: ABT. 1820.
                                        6 Amos Martin: B: ABT. 1822.
                                        6 Nancy Martin: B: 1824.
                                        6 Magdalena Martin: B: 1827.
                                5 Maria W Martin: B: 1788. D: 1873
                                    + Samuel Z Martin: B: 1786. D: 1856
                                        6 Anna Martin: B: 1812. D: 1872
                                            + Christian Sauder: B: 1809. D: 1875
                                                7 Anna Sauder: B: 1841. D: 1877
                                                    + Christian H Sherk: B: 1838. D: 1926
                                        6 Henry M Martin: B: 1817. D: 1879
                                            + Catherine W Weber: B: 1820. D: 1888
                                                7 Mary Ann W Martin: B: 1842. D: 1872
                                                    + Samuel Horst: B: 30 OCT 1841. D: 1925
                        4 Maria Martin: B: 1765. D: 1845
                            + Michael Winger: B: 1764. D: 1801
                                5 David Winger: B: 1789. D: 1867
                                    + Susannah Martin: B: 1789. D: 1856
                                        6 Barbara Winger: B: 1811. D: 1884
                                            + Christian Groff: B: 1806. D: 1878
                                        6 Esther Winger: B: 1815. D: 1846
                                            + John Zimmerman: B: 1810. D: 1886
                                        6 Mary Winger: B: 1819. D: 1882
                                            + George W Weber: B: 1818. D: 1883
                                5 John Winger: B: 1792. D: 1870
                                    + Barbara Sensenig: B: 1791. D: 1848
                                        6 Michael Winger: B: 1819. D: 1900
                                            + Barbara Sensenig: B: 1822. D: 1900
                                        6 Elizabeth Winger: B: 1820. D: 1891
                                            + Christian Martin: B: 1824. D: 1900
                                                7 Isaac Martin: B: 1854. D: 1911
                                                    + Margaret Lechleiter: B: 1857. D: 1914
                                5 Mary Winger: B: 1800.
                                    + Benjamin Buckwalter: B: 1799.
                                        6 Annie Buckwalter: B: 1820.
                                            + John Weber: B: 1830.
                                        6 Mary Buckwalter: B: 1826.
                                            + John Sensenig: B: 1827.
                3 Barbara Martin: B: 1735.
                3 Martin Martin: B: 1736. D: 1811
                    + Barbara Groff: B: 1741. D: 1816
                        4 Elizabeth Martin: B: 1765.
                        4 Martin G Martin: B: 1766.
                        4 Barbara Martin: B: 1768.
                            + Christian Witmer: B: ABT. 1765. D: 1838
                                5 David Witmer: B: 1797. D: 1860
                                    + Barbara M Stauffer: B: 1795. D: 1868
                                        6 Mary S Witmer: B: 1833. D: 1915
                                            + Jonathan C Martin: B: 1834. D: 1907
                                        6 Amos S Witmer: B: 1834.
                                5 Christian Witmer: B: 1799.
                                5 Jacob Witmer: B: 1805.
                        4 Anna Martin: B: 1773. D: 1841
                            + John Musser: B: 1762. D: 1825
                                5 Esther Musser: B: 1798. D: 1874
                                    + Jacob Weber: B: 1796. D: 1861
                                        6 Catherine Weber: B: 1826. D: 1904
                                            + Daniel Buckwalter: B: 1824. D: 1879
                                5 Isaac Musser: B: 1809. D: 1861
                                    + Fanny Sherk: B: 1814.
                                        6 Joseph Musser: B: 1839. D: 1919
                        4 Christian Martin: B: 1774. D: 1850
                            + Magdalena Eby: B: 1777. D: 1858
                                5 Daniel Martin: B: 1798. D: 1854
                                    + Anna Weber: B: 1799. D: 1871
                                        6 Christian Martin: B: 1821.
                                        6 Michael W Martin: B: 1823. D: 1878
                                            + Esther H Oberholtzer: B: 1825. D: 1865
                                        6 Daniel Martin: B: 1826. D: 1896
                                        6 Solomon Martin: B: 1830. D: 1912
                                            + Anna Martin: B: 1838. D: 1899
                                        6 Amos Martin: B: 1832. D: 1912
                                            + Esther Nolt: B: 1837. D: 1905
                                        6 Magdalena W Martin: B: 1837. D: 1900
                                            + Michael H Nolt: B: 1832. D: 1881
                                5 Anna Martin: B: 1801. D: 1884
                                    + Henry W Musser: B: 1800. D: 1881
                                        6 Martin M Musser: B: 1824. D: 1875
                                            + Mary Weber: B: 1827. D: 1893
                                5 Elizabeth Martin: B: 1807. D: 1879
                                    + John Sensenig: B: 1802. D: 1878
                                        6 Lucy Sensenig: B: 1846. D: 1936
                                            + Henry Gehman: B: 1840. D: 1923
                                5 John Martin: B: 1811. D: 1887
                                    + Anna B Weber: B: 1818. D: 1905
                                        6 David Martin: B: 1836.
                                        6 Magdalena W Martin: B: 1838.
                                        6 Isaac W Martin: B: 1842. D: 1925
                                            + Anna W Musser: B: 1845. D: 1920
                                        6 Mary W Martin: B: 1846.
                                        6 Anna Martin: B: 1849. D: 1879
                                            + Joseph S Sensenig: B: 1846. D: 1918
                                5 Lydia Martin: B: 1817. D: 1897
                                    + Jacob Stauffer: B: 1811. D: 1855
                                        6 Enos Stauffer: B: 1844. D: 1932
                                            + Anna Buckwalter: B: 1848. D: 1915
                                        6 Moses Stauffer: B: 1849. D: 1899
                                            + Savilla Stahl: B: 1849. D: UNKNOWN
                                        6 Daniel Stauffer: B: 1852.
                                            + Susannah Sensenig: B: 1853.
                        4 Susannah G Martin: B: 1778.
                        4 Veronica G Martin: B: 1781.
                        4 David Martin: B: 1785. D: 1839
                            + Anna Maria Kulp: B: 1779. D: 1839
                                5 Solomon Martin: B: 1808. D: 1878
                                    + Fanny Horst: B: 1810. D: 1879
                                        6 Joseph Martin: B: 1840. D: 1906
                                            + Mary Winger: B: 1845. D: 1928
                3 Susannah Martin: B: 1737.
                3 John Martin: B: 1738.
                3 Jacob Martin: B: 1739.
                3 Elizabeth Martin: B: 1739.
                3 Henry Martin: B: 1741. D: 1825
                    + Anna Burkhart: B: 1745. D: 1813
                        4 Martin Martin: B: 1763.
                        4 Maria Martin: B: 1764.
                        4 David Martin: B: 1767.
                        4 Peter Martin: B: 26 FEB 1769. D: 2 MAR 1831
                            + Anna Zimmerman: B: 18 FEB 1775. D: 12 DEC 1836
                                5 Heinrich Z Martin: B: 16 FEB 1794. D: 8 JUN 1853
                                    + Catherine Miller: B: 4 NOV 1803. D: 2 OCT 1870
                                        6 Peter Martin: B: 30 SEP 1820. D: 1 DEC 1902
                                            + Mary Schneider: B: 1822. D: 11 JUN 1916
                                        6 Magdalena M Martin: B: 1822. D: 1892
                                            + Joshua Y Shantz: B: 1817. D: 1897
                                        6 Elias Martin: B: 1828. D: 1897
                                            + Susannah Shantz: B: 1831. D: 1911
                                        6 Catherine Martin: B: 1836. D: 1902
                                            + Joseph Shantz: B: 1830. D: 1886
                                        6 Lydiann M Martin: B: 1837. D: 1915
                                            + Jacob H Groff: B: 1834. D: 1920
                                        6 Leah M Martin: B: 1838. D: 1891
                                            + John H Lichty: B: 1836. D: 1920
                                        6 Henry Martin: B: 1843.
                                            + Nancy Lichty: B: 24 OCT 1848.
                                        6 David Martin: B: 27 JUN 1846.
                                            + Mary Ann Brubacher: B: 4 JAN 1850.
                                5 Barbara Martin: B: 1795.
                                5 Maria Z Martin: B: 1796. D: 4 MAY 1875
                                    + Christian W Zimmerman: B: 10 JAN 1793. D: 21 JAN 1869
                                        6 Peter M Zimmerman: B: 22 JUN 1836. D: 16 MAY 1900
                                            + Magdalena Martin: B: 22 JAN 1838.
                                5 Christian Z Martin: B: 16 OCT 1797. D: 23 NOV 1863
                                    + Esther Stauffer: B: 7 FEB 1796. D: 21 OCT 1851
                                        6 Maria Martin: B: 1820. D: 1857
                                            + Jonas Winger: B: 1815. D: 1897
                                        6 Magdalena Martin: B: 1821. D: 1899
                                            + Joseph Kinzie: B: 1811. D: 1871
                                        6 Lydia Martin: B: 1822.
                                        6 Lucy Martin: B: 1824.
                                        6 Henry Martin: B: 1826.
                                        6 Hiram Martin: B: 1829.
                                        6 Esther Martin: B: 1831.
                                        6 Nancy Martin: B: 1833.
                                        6 Judith Martin: B: 1833.
                                        6 Susannah Martin: B: 1833.
                                        6 Elizabeth Martin: B: 2 AUG 1835. D: 23 DEC 1902
                                            + Henry R Strome: B: 1 NOV 1831. D: 30 NOV 1914
                                        6 Menno Martin: B: 1836.
                                        6 Leah Martin: B: 1840. D: 1911
                                            + John Histand: B: 1839. D: 1911
                                5 Peter Martin: B: 1799. D: 1834
                                    + Elizabeth Weber: B: 1802. D: 1854
                                        6 Michael W Martin: B: 1821. D: 1888
                                            + Anna Moyer: B: 1820. D: UNKNOWN
                                5 Daniel Martin: B: 5 APR 1800. D: 12 JAN 1856
                                    + Veronica Schneider: B: 25 JUL 1803. D: 13 JUL 1872
                                        6 Anna Martin: B: 2 AUG 1824. D: 12 JAN 1909
                                            + Samuel Weber: B: 26 NOV 1821. D: 13 OCT 1886
                                        6 Levi Martin: B: 1826. D: 1912
                                            + Mary H Lichty: B: 1829. D: 1901
                                        6 Isaac Martin: B: 1828.
                                        6 Barbara Martin: B: 1830. D: 1876
                                            + Benjamin L Eby: B: 1829. D: 1920
                                        6 Joseph Martin: B: 1833.
                                        6 Veronica Martin: B: 1 JAN 1836. D: 15 APR 1920
                                        6 Daniel Martin: B: 1838. D: 1903
                                            + Magdalena Eby: B: 1840. D: 1909
                                        6 Tilman Martin: B: 20 DEC 1840. D: 2 JAN 1908
                                            + Anna Martin: B: 21 MAR 1840. D: 7 NOV 1922
                                        6 Mary Martin: B: 1842. D: 1876
                                            + David E Cressman: B: 1843. D: 1926
                                        6 Judith Martin: B: 1846. D: 1907
                                            + Menno Wideman: B: 1845. D: 1924
                                5 Anna Martin: B: 1802. D: 1886
                                    + Daniel Weber: B: 1797. D: 1864
                                        6 Anna Weber: B: 1820. D: 1872
                                            + Jonas Winger: B: 1815. D: 1897
                                        6 Elias Weber: B: 1828. D: 10 AUG 1900
                                            + Susannah B Bricker: B: 1826. D: 1897
                                        6 Daniel Weber: B: 1836. D: 1888
                                            + Veronica S Weber: B: 1836. D: 1896
                                5 Esther Martin: B: 1803. D: 1872
                                    + David Musselman: B: 1799. D: 1870
                                        6 Anna Musselman: B: 26 DEC 1823. D: 5 NOV 1902
                                            + David Bauman: B: 14 MAR 1820. D: 20 DEC 1876
                                        6 Peter Musselman: B: 1825. D: UNKNOWN
                                            + Elizabeth S Schneider: B: 1829. D: 1911
                                        6 Magdalena Musselman: B: 16 DEC 1827. D: 5 JUL 1877
                                            + John Brubacher: B: 9 AUG 1822. D: 1902
                                        6 David Musselman: B: 26 MAY 1832.
                                            + Magdalena Brubacher: B: 10 MAR 1834.
                                        6 Mary Musselman: B: 24 NOV 1833. D: 20 NOV 1867
                                            + Henry Brubacher: B: 12 FEB 1824. D: 5 MAR 1893
                                        6 John Musselman: B: 1835. D: 1918
                                            + Susannah D Schneider: B: 1831. D: 1859
                                            + Amanda Lichty: B: 9 NOV 1842. D: 1882
                                        6 Lydia Musselman: B: 22 JUN 1838. D: 31 OCT 1918
                                            + Samuel Brubacher: B: 4 JAN 1829. D: 2 DEC 1875
                                            + Daniel Wismer: B: 29 JUL 1820. D: 4 MAY 1909
                                        6 Solomon Musselman: B: 1840. D: 1891
                                            + Barbara Martin: B: 1841. D: UNKNOWN
                                        6 Esther Musselman: B: 18 NOV 1841. D: 25 APR 1926
                                            + Amos Martin: B: 4 AUG 1838. D: 29 NOV 1871
                                            + John Brubacher: B: 9 AUG 1822. D: 1902
                                        6 Leah Musselman: B: 3 MAY 1844. D: 4 NOV 1921
                                            + Absalom Martin: B: 2 NOV 1841. D: 13 SEP 1887
                                            + Menno S Shantz: B: 1836. D: 1917
                                        6 Elizabeth Musselman: B: 27 NOV 1845. D: 1926
                                            + Moses Brubacher: B: 5 AUG 1847. D: 1925
                                5 Samuel Martin: B: 20 MAY 1805. D: 4 DEC 1855
                                    + Susannah Shantz: B: 1807. D: 1881
                                        6 Solomon Martin: B: 8 DEC 1828. D: 12 NOV 1915
                                            + Leah Shantz: B: 1 DEC 1829. D: 17 JAN 1896
                                        6 Benjamin Martin: B: 1831. D: 1917
                                            + Nancy Schneider: B: 1831. D: 1900
                                        6 Elizabeth Martin: B: 2 DEC 1832. D: 26 JUN 1900
                                            + Isaac Bauman: B: 7 AUG 1830. D: 29 JUN 1910
                                        6 Peter Shantz Martin: B: 6 MAR 1834. D: 18 OCT 1865
                                            + Susannah Gingrich: B: 9 NOV 1837. D: 15 JUN 1914
                                        6 Noah Martin: B: 27 JUN 1841. D: 8 JUN 1924
                                            + Mary Ann Godbold: B: 27 NOV 1844. D: 2 MAR 1926
                                        6 Aaron Martin: B: 1846. D: 1933
                                            + Judith Schneider: B: 1846. D: 1892
                                5 John Zimmerman Martin: B: 20 DEC 1806. D: 20 NOV 1879
                                    + Anna Weber: B: 14 AUG 1811. D: 1 OCT 1900
                                        6 Elizabeth Martin: B: 1830.
                                        6 Moses Weber Martin: B: 11 AUG 1832. D: 26 NOV 1887
                                            + Maria Brubacher: B: 29 AUG 1836. D: 23 MAR 1859
                                            + Maria Cressman: B: 1 NOV 1839. D: 14 OCT 1915
                                        6 Abraham Martin: B: 27 APR 1834. D: 8 FEB 1902
                                            + Elizabeth Bauman: B: 7 MAR 1837. D: 30 APR 1902
                                        6 Anna Martin: B: 1836. D: 1914
                                            + Amos S Cressman: B: 1834. D: 1909
                                        6 Judith Martin: B: 16 JUL 1838. D: 1 MAR 1914
                                            + George Hoffman Bauman: B: 17 MAR 1832. D: 9 MAR 1904
                                        6 Lydia Martin: B: 1840. D: 3 JAN 1876
                                            + Menno E Cressman: B: 13 APR 1838. D: 6 MAY 1919
                                        6 Veronica Martin: B: 27 JAN 1843. D: 7 JUN 1878
                                            + Israel Schneider: B: 17 AUG 1839. D: 24 APR 1911
                                        6 Magdalena Martin: B: 1845. D: 1895
                                            + Peter H Sherk: B: 1839. D: 1919
                                        6 Rebecca Martin: B: 13 FEB 1847. D: 7 MAY 1931
                                            + Menno Burkhart Gingrich: B: 16 DEC 1843. D: 28 FEB 1928
                                        6 Mary Martin: B: 21 MAR 1849. D: 20 MAR 1870
                                            + Enoch Bauman: B: 20 OCT 1846. D: 9 JUL 1896
                                        6 Enos Martin: B: 16 JUL 1851. D: 8 APR 1928
                                            + Anna Weber: B: 10 JAN 1855. D: 2 JAN 1880
                                            + Sarah Bauman: B: 7 SEP 1857. D: 23 OCT 1939
                                        6 Susannah Martin: B: 20 FEB 1854. D: 31 JUL 1935
                                            + Enoch Bauman: B: 20 OCT 1846. D: 9 JUL 1896
                                5 Elizabeth Martin: B: 1808. D: 1900
                                    + Daniel Good: B: 1798. D: 1881
                                        6 Martin Good: B: 29 DEC 1829. D: 19 NOV 1916
                                        6 Jonathan Good: B: 1832.
                                            + Maria S Rosenberger: B: 1839.
                                        6 Peter Good: B: 1834. D: 1904
                                            + Veronica E Weber: B: 1841. D: 1926
                                        6 Jonas Good: B: 1 MAY 1837. D: 29 APR 1919
                                            + Elizabeth Schneider: B: 4 FEB 1837. D: 2 SEP 1912
                                        6 Menno Good: B: 1838. D: 1919
                                            + Johanna Martin: B: 1844. D: 1922
                                        6 Elizabeth Good: B: 13 JUN 1840. D: 16 MAR 1914
                                            + Joseph Gingrich: B: 31 MAR 1842. D: 1 FEB 1921
                                        6 Daniel Good: B: 24 SEP 1845. D: 13 JUL 1921
                                            + Mary Groff: B: 13 APR 1848. D: 6 DEC 1921
                                        6 Leah Good: B: 29 DEC 1846. D: 4 JAN 1923
                                            + Henry Martin: B: 18 SEP 1845. D: 29 NOV 1929
                                        6 Anna Good: B: 1847. D: 1917
                                            + Aaron B Schneider: B: 1845. D: 1872
                                            + Menno E Cressman: B: 13 APR 1838. D: 6 MAY 1919
                                        6 Lydia Good: B: 23 MAY 1851. D: 1910
                                            + Christian Brubacher: B: 20 MAY 1850. D: 1935
                                5 Lydia Z Martin: B: 1810. D: 1899
                                    + Henry P Shantz: B: 1804. D: 1877
                                        6 Peter M Shantz: B: 1829.
                                            + Elizabeth Martin
                                        6 Mary M Shantz: B: 1832. D: 1894
                                            + John S Cressman: B: 1829. D: 1903
                                        6 Rebecca Shantz: B: 24 JAN 1835. D: 28 MAR 1897
                                            + Martin Hoffman Bauman: B: 21 DEC 1834. D: 21 JAN 1915
                                        6 Hannah M Shantz: B: 1837. D: 1891
                                            + Christian S Rosenberger: B: 1833.
                                        6 Nancy M Shantz: B: 1839. D: 1898
                                            + Benjamin S Rosenberger: B: 1838. D: 1906
                                        6 Elizabeth Shantz: B: 1842. D: 1911
                                            + Enos Cressman: B: 1842. D: 1911
                                        6 David Shantz: B: 29 MAY 1845. D: 31 MAY 1909
                                            + Susannah Dettweiler
                                        6 Lydia M Shantz: B: 1848. D: 1908
                                            + Henry B Steckle: B: 1846. D: 1920
                                        6 Henry M Shantz: B: 1851. D: 1928
                                            + Veronica L Martin: B: 1852. D: 1923
                                        6 Christian M Shantz: B: 1856.
                                            + Magdalena F Shupe: B: ABT. 1860.
                                5 Benjamin Martin: B: 1811. D: 1899
                                    + Mary Devitt: B: 1815. D: 1848
                                        6 John D Martin: B: 1836.
                                        6 Amos Martin: B: 4 AUG 1838. D: 29 NOV 1871
                                            + Esther Musselman: B: 18 NOV 1841. D: 25 APR 1926
                                        6 Anna Martin: B: 21 MAR 1840. D: 7 NOV 1922
                                            + Tilman Martin: B: 20 DEC 1840. D: 2 JAN 1908
                                        6 Barbara Martin: B: 1841. D: UNKNOWN
                                            + Solomon Musselman: B: 1840. D: 1891
                                        6 Isaac Martin: B: 11 JUN 1844. D: 28 FEB 1931
                                            + Esther Bauman: B: 12 JAN 1845. D: 11 DEC 1900
                                    + Mary Biehn: B: 1816. D: 1906
                                        6 Veronica Martin: B: 1849.
                                        6 Moses Martin: B: 13 MAY 1851. D: 18 NOV 1938
                                            + Anna Weber: B: 16 AUG 1855. D: 20 SEP 1936
                                        6 Mary Ann Martin: B: 9 APR 1853. D: 20 JUL 1929
                                            + Henry Martin Weber: B: 9 MAR 1853. D: 2 FEB 1915
                                5 Joseph Z Martin: B: 1811. D: 1856
                                    + Susannah Z Winger: B: 1810. D: UNKNOWN
                                        6 Simon Martin: B: 1841. D: 1907
                                            + Elizabeth Sittler: B: 1843. D: 1895
                                5 Magdalena Z Martin: B: 1814. D: 1897
                                    + David W Horst: B: 1804. D: 1884
                                        6 Nancy M Horst: B: 1834. D: 1909
                                            + Isaac Schneider: B: 1829. D: 1897
                                        6 Benjamin M Horst: B: 1834. D: 1871
                                            + Veronica B Weber: B: 25 NOV 1840. D: 3 APR 1916
                                        6 Isaac M Horst: B: 1836.
                                        6 Lydia M Horst: B: 1839.
                                        6 Susanna Horst: B: 1841. D: 1906
                                            + Isaac Weber: B: 1841. D: 1917
                                        6 David Horst: B: 5 NOV 1843. D: 31 DEC 1931
                                            + Susannah Weber: B: 8 DEC 1844. D: 28 JAN 1901
                                            + Leah Bauman: B: 27 NOV 1858. D: 7 DEC 1910
                                        6 Menno Horst: B: 4 JAN 1846. D: 29 JUL 1917
                                            + Elizabeth Weber: B: 15 MAY 1847. D: 5 FEB 1941
                                        6 Eli M Horst: B: 1847. D: 1930
                                            + Elizabeth E Weber: B: 1851. D: 1917
                                        6 Barbara M Horst: B: 15 MAY 1849. D: 16 APR 1876
                                            + Moses Martin Weber: B: 27 AUG 1847. D: 10 NOV 1937
                                        6 Mary Horst: B: 26 APR 1851. D: 26 APR 1909
                                            + Cyrus Cressman: B: 13 JUN 1845. D: 9 FEB 1928
                                        6 Henry Horst: B: 1853. D: 1929
                                            + Barbara Martin: B: 1854. D: UNKNOWN
                                        6 Levi M Horst: B: 1855.
                                        6 Magdalena M Horst: B: 1856.
                                        6 Tilman M Horst: B: 1859. D: 1926
                                            + Hettie M Lichty: B: 1859. D: 1922
                                5 David Martin: B: 1815. D: 1894
                                    + Rebecca Shantz: B: 3 MAR 1815. D: 21 JUL 1876
                                        6 Rachel Martin: B: 7 MAY 1839. D: 12 SEP 1921
                                            + Eli Martin: B: 7 JUN 1836. D: 28 MAR 1904
                                        6 Absalom Martin: B: 2 NOV 1841. D: 13 SEP 1887
                                            + Leah Musselman: B: 3 MAY 1844. D: 4 NOV 1921
                                        6 Josiah Martin: B: 1845. D: 1918
                                            + Sarah S Clemmer: B: 1848. D: 1921
                                        6 Paul Martin: B: 14 FEB 1849. D: 23 MAR 1914
                                            + Susannah Lichty: B: 12 OCT 1851. D: 6 JUN 1890
                                            + Elizabeth Bauman: B: 13 AUG 1853. D: 9 OCT 1902
                                            + Elizabeth Reesor: B: 8 DEC 1858. D: 25 FEB 1938
                                        6 Lydia Martin: B: 1850. D: 1915
                                            + David E Cressman: B: 1843. D: 1926
                                        6 Manasseh Martin: B: 1859. D: 1925
                                            + Magdalena S Shantz: B: 1865. D: 1959
                                5 Judith Z Martin: B: 1821. D: 1884
                                    + Abraham C Weber: B: 1817. D: 1874
                                        6 Peter M Weber: B: 1 NOV 1839. D: 13 JUN 1925
                                            + Leah Schmidt: B: 1841. D: 19 OCT 1914
                                        6 Isaac Weber: B: 1841. D: 1917
                                            + Susanna Horst: B: 1841. D: 1906
                                        6 Daniel Weber: B: 1843. D: 1920
                                            + Elizabeth Histand: B: 11 SEP 1846. D: 26 APR 1917
                                        6 Abraham Martin Weber: B: 8 OCT 1845. D: 13 FEB 1895
                                            + Susannah Cressman: B: 20 OCT 1849. D: 28 JUL 1900
                                        6 Elizabeth Weber: B: 15 MAY 1847. D: 5 FEB 1941
                                            + Menno Horst: B: 4 JAN 1846. D: 29 JUL 1917
                                        6 Martin M Weber: B: 22 SEP 1848. D: 21 APR 1915
                                            + Magdalena Brubacher: B: 7 JAN 1853. D: 8 FEB 1929
                                        6 Levi M Weber: B: 1850. D: 1923
                                            + Susannah Bauman: B: 1852. D: 1920
                                        6 Anna M Weber: B: 1851.
                                        6 Moses Weber: B: 29 AUG 1853. D: 27 AUG 1890
                                            + Esther Brubacher: B: 8 APR 1854. D: 30 OCT 1875
                                            + Rebecca S Clemmer: B: 1855. D: 1889
                                            + Anna Kinzie: B: 4 MAY 1858. D: 29 NOV 1923
                                        6 Judith M Weber: B: 1855. D: 1942
                                            + Charles Krempien: B: 1852. D: 1892
                                            + Peter H Sherk: B: 1839. D: 1919
                                        6 Menno M Weber: B: 1857.
                                        6 David M Weber: B: 1858.
                                        6 Maria M Weber: B: 1862.
                                        6 Tilman Weber: B: 1863. D: 1940
                                            + Magdalena Sittler: B: 1864. D: 1891
                                        6 Lydia M Weber: B: 1866.
                                        6 Leah M Weber: B: 1867.
                        4 Anna Martin: B: 1770.
                        4 Daniel Martin: B: 1772.
                        4 Henry Martin: B: 1774. D: 1849
                            + Anna Sauder: B: 1775. D: 1833
                                5 John S Martin: B: 1800. D: 1868
                                    + Elizabeth S Weber: B: 1799. D: 1833
                                        6 Mary W Martin: B: 1830. D: 1897
                                            + Jacob W Martin: B: 1830. D: 1913
                        4 Esther Martin: B: 1776. D: 9 APR 1835
                            + Peter R Zimmerman: B: 27 NOV 1776.
                        4 Joseph Joshua Martin: B: 1779.
                        4 Samuel Martin: B: 1781. D: 1852
                            + Elizabeth E Huber: B: 1787. D: 1863
                                5 Isaac H Martin: B: 1809. D: 1879
                                    + Anna Eby: B: 1817. D: 1905
                                        6 Esther Martin: B: 1848. D: 1947
                                            + George Weber: B: 1849. D: 1928
                                5 Anna Martin: B: 1819. D: 1896
                                    + Joseph Zimmerman: B: 1818. D: 1857
                                        6 Elizabeth Zimmerman: B: 1848. D: 1926
                                            + John G Weber: B: 1838. D: 1917
                        4 Veronica Martin: B: 1784. D: 1859
                            + Benjamin H Weber: B: 1786. D: 1863
                                5 Henry M Weber: B: 1807.
                                5 Anna M Weber: B: 1809. D: 1877
                                    + Elias Eby: B: 1810. D: 1878
                                        6 Benjamin Weber Eby: B: 1839. D: 1896
                                            + Hannah Kraft: B: 1841. D: 1931
                                        6 Magdalena Eby: B: 1841. D: 1915
                                            + Isaac E Shantz: B: 1839. D: 1908
                                        6 Veronica Eby: B: 1843.
                                        6 Ann Eby: B: 1845. D: 1903
                                            + Benjamin Reesor: B: 1849. D: 1922
                                5 David M Weber: B: 1811. D: 1877
                                    + Catherine Eby: B: 1814. D: 1867
                                        6 Elias E Weber: B: 1834. D: 23 JAN 1909
                                            + Mary S Shoemaker: B: 1832. D: 1921
                                        6 Susannah E Weber: B: 1837. D: 1863
                                            + John K Shuh: B: 1828. D: 1901
                                        6 Andrew E Weber: B: 1838. D: 1909
                                            + Veronica Shantz: B: 1846. D: UNKNOWN
                                        6 Mary E Weber: B: 1841.
                                        6 Peter E Weber: B: 1843.
                                        6 Magdalena E Weber: B: 1846. D: 1884
                                            + Amos L Weber: B: BET. 1844 - 1846.
                                        6 Veronica E Weber: B: 1848.
                                        6 Theodore E Weber: B: 1850. D: 1910
                                            + Sarah Woolner: B: 1850. D: 1906
                                        6 Henry Weber: B: 1853.
                                        6 Catherine E Weber: B: 1854.
                                        6 Matilda E Weber: B: 1855.
                                        6 Lucinda E Weber: B: 1855.
                                5 Benjamin M Weber: B: 1813. D: 1870
                                    + Nancy B Shantz: B: 1817. D: 1899
                                        6 Veronica S Weber: B: 1836. D: 1896
                                            + Daniel Weber: B: 1836. D: 1888
                                        6 Menno S Weber: B: 1838.
                                        6 Isaac S Weber: B: 1840.
                                        6 Esther S Weber: B: 1842. D: 1886
                                            + Isaac H Moyer: B: 1836. D: 1902
                                        6 Noah S Weber: B: 20 SEP 1847. D: 19 MAR 1880
                                            + Susie S Shantz: B: 26 AUG 1850. D: 18 SEP 1925
                                        6 Nancy Weber: B: 10 MAR 1853. D: 4 MAR 1939
                                            + Noah B Dettweiler: B: 7 DEC 1842. D: 14 JUL 1919
                                        6 Abram S Weber: B: 15 NOV 1855. D: 1 MAR 1913
                                            + Esther Scheidel: B: 14 JUL 1858. D: 8 FEB 1916
                                5 John M Weber: B: 23 MAR 1814. D: MAY 1879
                                    + Susannah Brubacher: B: 28 JUN 1819. D: 21 MAY 1891
                                        6 Veronica B Weber: B: 25 NOV 1840. D: 3 APR 1916
                                            + Benjamin M Horst: B: 1834. D: 1871
                                        6 Anna Weber: B: 9 MAR 1843. D: 21 OCT 1931
                                            + Gideon Martin: B: 26 DEC 1847. D: 5 JUL 1927
                                        6 Michael B Weber: B: ABT. 1845.
                                5 Mary M Weber: B: 10 DEC 1815. D: 25 APR 1888
                                    + Jacob Brubacher: B: 9 APR 1818. D: 1896
                                        6 Susannah Brubacher: B: 1 FEB 1841. D: 1930
                                            + George Schmidt: B: 1840. D: 1907
                                        6 Veronica Brubacher: B: 6 JUL 1844. D: 6 JUL 1844
                                        6 Moses Brubacher: B: 5 AUG 1847. D: 1925
                                            + Elizabeth Musselman: B: 27 NOV 1845. D: 1926
                                        6 Christian Brubacher: B: 20 MAY 1850. D: 1935
                                            + Lydia Good: B: 23 MAY 1851. D: 1910
                                            + Emma Shantz: B: 2 FEB 1869. D: 20 JUL 1951
                                5 Joseph M Weber: B: 1820. D: 1901
                                    + Veronica S Shantz: B: 1822. D: 1894
                                        6 Barbara S Weber: B: 1844. D: 1911
                                            + Isaac S Stauffer: B: 1842. D: UNKNOWN
                                        6 Enoch S Weber: B: 1845.
                                        6 Catherine S Weber: B: 1847.
                                        6 Mary Ann S Weber: B: 1849.
                                        6 Menno S Weber: B: 1851. D: 1933
                                            + Hannah Bingeman: B: 1852. D: 1939
                                        6 Ezra S Weber: B: 1853.
                                        6 Veronica S Weber: B: 1855.
                                        6 Amos S Weber: B: 1857. D: 1930
                                            + Marie E Groff: B: 1861. D: 1923
                                        6 Susannah S Weber: B: 1859. D: 1935
                                            + Lewis Henry Reesor: B: 1856. D: 1933
                                        6 Joseph Weber: B: 1861. D: 1949
                                            + Mary Ann S Shantz: B: 1864. D: 1899
                                            + Hannah S Shantz: B: 1866. D: 1925
                                            + Barbara Rudy: B: 1876. D: 1931
                                            + Elizabeth H Schmidt: B: 1868. D: 1963
                                        6 Hannah S Weber: B: BET. 1862 - 1863.
                                        6 Lucinda S Weber: B: 1865.
                                        6 Noah S Weber: B: 11 JAN 1868. D: 1963
                                            + Catherine Brubacher: B: 18 SEP 1865. D: 1901
                                            + Ellen Stauffer: B: 25 JUL 1866. D: 2 MAY 1927
                                            + Adah Frances R Burkholder: B: 1880. D: 1959
                        4 Abraham Martin: B: 1788. D: 10 MAR 1834
                            + Barbara Weber: B: 1794. D: UNKNOWN
                                5 Daniel Martin: B: ABT. 1820.
                                5 Abraham Martin: B: ABT. 1820. D: 1893
                                5 Samuel Martin: B: 1820.
                                    + Mary Lutz: B: 1825.
                                        6 Samuel L Martin: B: 1859. D: 1892
                                            + Emily T Bechtel: B: 1863.
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                    + Elizabeth Zimmerman: B: 1767. D: 1832
                3 George Martin: B: 1742. D: 1829
                    + Elizabeth Miller: B: 1744. D: 1801
                        4 Abraham Martin: B: 1765. D: 1847
                            + Veronica Sauder: B: 1764. D: 1822
                                5 David Martin: B: 1790.
                                5 Eva Martin: B: 1794.
                                5 George Martin: B: 1796. D: 1859
                                    + Anna Weber: B: 1798. D: 1859
                                        6 Anna Martin: B: 1838. D: 1917
                                            + Martin Zimmerman: B: 1839. D: 1898
                                        6 Moses Martin: B: 1845. D: 1925
                                            + Anna Huber: B: 1847. D: 1922
                                5 Jacob Martin: B: 1797. D: 1875
                                    + Elizabeth Weber: B: 1802. D: 1886
                                        6 Tobias Martin: B: 1846. D: 1909
                                            + Mary Zimmerman: B: 1853. D: 1902
                                5 Abraham Martin: B: 1799. D: 1889
                                    + Elizabeth Horst: B: 1802. D: 1829
                                        6 Joseph H Martin: B: 1823. D: 1900
                                            + Martha H Oberholtzer: B: 1828. D: 1869
                                        6 Abraham Martin: B: 1828. D: 1907
                                            + Barbara Winger: B: 30 JAN 1829. D: 1906
                                5 Veronica Martin: B: 1802.
                                5 Barbara Martin: B: 1804.
                                5 Jonas Martin: B: 1806. D: 1874
                                    + Nancy Ann Hershey: B: 1805. D: 1885
                                        6 Jonas Martin: B: 1839. D: 1925
                                            + Sarah Witmer: B: 1845. D: 1889
                                5 Henry Martin: B: 1808. D: 1875
                                    + Anna S Carpenter: B: 1811. D: 1899
                                        6 Susannah C Martin: B: 1832.
                                        6 Lydia C Martin: B: 1833.
                                        6 Jonathan C Martin: B: 1834. D: 1907
                                            + Mary S Witmer: B: 1833. D: 1915
                                        6 Veronica C Martin: B: 1838.
                                        6 Marie C Martin: B: 1840.
                                        6 Nathaniel Martin: B: 1841. D: 1923
                                        6 Elias Martin: B: 1843.
                                        6 Elizabeth Martin: B: 1848.
                                        6 John C Martin: B: 1852.
                                        6 Magdalena C Martin: B: 1855.
                        4 George Martin: B: 1780. D: 1850
                            + Anna Sensenig: B: 1788. D: 1835
                                5 Susannah Martin: B: 1808. D: 1857
                                    + Henry Martin: B: 1806. D: 1874
            + Anna Groff: B: 1725. D: 1759
                3 Samuel G Martin: B: 1746.
                3 Michael G Martin: B: 1747. D: 1831
                    + Barbara Groff: B: 1744. D: 1813
                        4 David Martin: B: 1766. D: 1836
                            + Anna Mary Groff: B: 1771. D: 1830
                                5 Mary Martin: B: 3 APR 1802. D: 5 JUN 1834
                                    + David Martin: B: 13 MAR 1802. D: 30 JUN 1831
                                        6 John Martin: B: 1827. D: 1902
                                            + Rachel C Bricker: B: 1831. D: 1911
                                        6 Susannah Martin: B: 1828. D: 1863
                                            + Moses Gingrich: B: 17 FEB 1825. D: 1907
                                        6 Catherine Martin: B: 1830. D: 1906
                                            + Moses Musselman: B: 1828. D: 1884
                                            + Peter E Winger: B: 1818. D: 1889
                                    + David Brubacher: B: 1806. D: BEF. 1895
                3 Abraham Martin: B: 1748. D: 1815
                    + Barbara Oberholtzer: B: 1750. D: 1816
                        4 David Martin: B: 1771. D: 1854
                            + Maria Good: B: 1775. D: 1820
                                5 Abraham Martin: B: 1795. D: 1872
                                    + Veronica Boesicker: B: 1802. D: 1875
                                        6 David Martin: B: 1829.
                                            + Anna Aemann
                                        6 Christian Martin: B: 1829.
                                        6 Jacob Martin: B: 1830.
                                            + Catherine Bachert: B: 1840.
                                        6 Elizabeth Martin: B: 1832.
                                        6 Maria Martin: B: 1833.
                                        6 John Martin: B: 1835. D: 1911
                                            + Leah B Geiger: B: 1843. D: 1888
                                        6 Veronica Martin: B: 1837.
                                        6 Abraham Martin: B: 1841. D: 1926
                                            + Susannah Algeiger: B: 1847. D: 1888
                                            + Susannah Gingrich: B: 1855. D: 1941
                                        6 Magdalena Martin: B: 9 AUG 1843. D: 30 OCT 1932
                                            + Levi Burkhard Bauman: B: 3 JUL 1851. D: 21 JAN 1927
                                        6 Esther Martin: B: 1846.
                                        6 Barbara Martin: B: 3 DEC 1848. D: 30 OCT 1906
                                            + Levi Burkhard Bauman: B: 3 JUL 1851. D: 21 JAN 1927
                                5 Barbara Martin: B: 1796.
                                5 Christian Martin: B: 23 DEC 1797. D: 31 JUL 1864
                                    + Anna Bauman: B: 18 OCT 1794. D: 2 JUN 1861
                                        6 David Martin: B: 10 JUN 1826. D: BEF. 1829
                                        6 Samuel Martin: B: 24 JAN 1827. D: BEF. 1830
                                        6 Elizabeth Martin: B: 14 JUL 1828. D: 1880
                                            + William Hembling: B: 9 OCT 1818. D: 27 JUN 1904
                                        6 Catherine Martin: B: 19 SEP 1829. D: 1866
                                            + John Burkhart: B: 1831. D: 1895
                                        6 Anna Martin: B: 28 DEC 1830. D: 1886
                                            + John Burkhart: B: 1831. D: 1895
                                        6 Maria Martin: B: 2 MAY 1832. D: BEF. 1835
                                        6 Christian Martin: B: 8 JAN 1834. D: 2 NOV 1912
                                            + Mary Bauman: B: 27 DEC 1839. D: 8 APR 1909
                                        6 Eli Martin: B: 7 JUN 1836. D: 28 MAR 1904
                                            + Rachel Martin: B: 7 MAY 1839. D: 12 SEP 1921
                                5 Joseph G Martin: B: 1800. D: 1868
                                    + Elizabeth Gingrich: B: 1809. D: 1851
                                        6 Abraham Martin: B: 1836.
                                        6 Jacob Martin: B: 6 APR 1838. D: 3 FEB 1905
                                            + Magdalena Bauman: B: 17 NOV 1848. D: 1 JUL 1904
                                        6 David Martin: B: 1842.
                                        6 Anna Martin: B: 20 DEC 1842. D: 10 AUG 1872
                                            + Henry Brubacher: B: 1847. D: 31 MAY 1874
                                        6 Peter Martin: B: 7 AUG 1845. D: 31 JUL 1916
                                            + Magdalena Bauman: B: 14 JUN 1854. D: 20 OCT 1913
                                    + Catherine Boehler
                                5 David Martin: B: 13 MAR 1802. D: 30 JUN 1831
                                    + Mary Martin: B: 3 APR 1802. D: 5 JUN 1834
                                        6 John Martin: B: 1827. D: 1902
                                            + Rachel C Bricker: B: 1831. D: 1911
                                        6 Susannah Martin: B: 1828. D: 1863
                                            + Moses Gingrich: B: 17 FEB 1825. D: 1907
                                        6 Catherine Martin: B: 1830. D: 1906
                                            + Moses Musselman: B: 1828. D: 1884
                                            + Peter E Winger: B: 1818. D: 1889
                                5 Esther Martin: B: 1804. D: 19 JAN 1869
                                5 Maria G Martin: B: 1806.
                                5 Catherine Martin: B: 25 NOV 1808. D: 1 FEB 1895
                                    + John Brubacher: B: 9 DEC 1803. D: 12 MAR 1886
                                        6 John Martin Brubacher: B: 10 APR 1828. D: 4 SEP 1909
                                            + Barbara Brubacher: B: 12 FEB 1834. D: 13 NOV 1865
                                            + Barbara Steiner: B: 23 JUN 1837. D: 19 AUG 1893
                                        6 Mary Brubacher: B: 21 MAY 1829. D: 1903
                                            + Philip W Algeiger: B: 1837. D: 1914
                                        6 Eva Brubacher: B: 16 OCT 1830.
                                        6 Jacob Brubacher: B: 21 DEC 1831. D: 10 SEP 1889
                                            + Magdalena Eby: B: 22 JUL 1831. D: 1926
                                        6 Veronica Brubacher: B: 23 SEP 1833. D: 8 JUL 1834
                                        6 Esther Brubacher: B: 3 MAY 1835. D: 11 AUG 1856
                                        6 David Brubacher: B: 6 NOV 1836. D: 14 JUL 1905
                                            + Catherine W Beeshy: B: 1841. D: 1915
                                        6 Henry Brubacher: B: 8 JUL 1838. D: 17 JUN 1910
                                            + Margaretta W Algeiger: B: 28 JUL 1840. D: 15 APR 1868
                                            + Magdalena W Algeiger: B: 28 AUG 1849. D: 21 AUG 1911
                                        6 Daniel Brubacher: B: 20 SEP 1840. D: 9 NOV 1921
                                            + Elizabeth Beeshy: B: 24 DEC 1842. D: 29 MAR 1920
                                        6 Michael Brubacher: B: 31 AUG 1842. D: 18 JUN 1870
                                            + Magdalena Brubacher: B: 12 APR 1850. D: 1931
                                        6 Magdalena Brubacher: B: 15 MAR 1844. D: 25 MAR 1916
                                            + Daniel Burkhard Bauman: B: 6 APR 1840. D: 30 JAN 1909
                                        6 Peter Brubacher: B: 1 JAN 1846. D: 15 OCT 1878
                                            + Elizabeth Bauman: B: 13 AUG 1853. D: 9 OCT 1902
                                        6 Catherine Brubacher: B: 11 MAR 1849. D: 1926
                                            + Joseph B Hoffman: B: 10 DEC 1845.
                                5 Elizabeth Martin: B: 1811.
                                5 Jacob Martin: B: 22 MAR 1811. D: 10 APR 1889
                                    + Esther Bauman: B: 17 APR 1817. D: 21 JUN 1910
                                        6 Benjamin Martin: B: 11 FEB 1836. D: 25 MAY 1898
                                            + Elizabeth Weber: B: 6 NOV 1842. D: 28 SEP 1917
                                        6 Henry Martin: B: 24 APR 1837. D: 26 JAN 1912
                                            + Christina Frey: B: 25 MAR 1841. D: 2 MAR 1914
                                        6 David Martin: B: 2 SEP 1838. D: 21 APR 1920
                                            + Catherine Weber: B: 18 APR 1846. D: 12 AUG 1914
                                        6 Jacob Martin: B: 29 AUG 1840. D: 19 APR 1909
                                            + Mary Frey: B: 24 JAN 1846. D: 13 APR 1920
                                        6 Mary Martin: B: 5 SEP 1842. D: 20 NOV 1881
                                            + Martin Eby: B: 5 JUL 1838. D: 29 MAR 1924
                                        6 Veronica Martin: B: 11 DEC 1844. D: 4 SEP 1929
                                            + Michael Brubacher: B: 1 NOV 1841. D: 8 FEB 1901
                                            + George Hoffman: B: 22 FEB 1842. D: 24 MAY 1927
                                        6 Joseph Martin: B: 22 MAR 1847. D: 9 JAN 1902
                                            + Veronica Frey: B: 4 MAR 1852. D: 4 OCT 1905
                                        6 Esther Martin: B: 28 FEB 1849. D: 21 DEC 1904
                                            + Jacob Frey: B: 15 NOV 1842. D: 14 SEP 1909
                                        6 Anna Martin: B: 17 JUL 1851. D: 8 JUL 1922
                                            + Jacob Brubacher: B: 30 MAR 1846. D: 24 JUL 1915
                                        6 Lydia Martin: B: 12 NOV 1853. D: 14 FEB 1922
                                            + John Frey: B: 22 OCT 1850. D: 4 JAN 1932
                                        6 Moses Martin: B: 18 APR 1856. D: 28 FEB 1938
                                            + Mary Bauman: B: 13 JAN 1858. D: 30 MAR 1937
                                        6 Elias Bauman Martin: B: 6 JAN 1859. D: 2 MAY 1940
                                            + Leah Gingrich Reist: B: 31 JUL 1861. D: 28 JUL 1944
                                        6 Catherine Martin: B: 6 MAR 1864. D: 26 JUN 1867
                                        6 Catherine Geiger Murdox: B: 1867. D: 1945
                                            + David Frey: B: 1861. D: 1933
                                5 Magdalena Martin: B: 5 APR 1813. D: 26 SEP 1871
                                    + Abraham Brubacher: B: 16 APR 1815. D: 3 MAY 1886
                                5 Peter Martin: B: 9 JAN 1816. D: 11 MAY 1902
                                    + Maria Bauman: B: 30 OCT 1822. D: 25 MAY 1889
                                        6 Levi Peter Martin: B: 22 FEB 1844. D: 20 NOV 1919
                                            + Elizabeth Schaefer: B: 6 JUL 1844. D: 25 DEC 1869
                                            + Barbara Gingrich: B: 13 NOV 1845. D: 12 JUN 1906
                                            + Lydia Bauman: B: 27 JUL 1857. D: 31 JAN 1946
                                        6 Catherine Martin: B: 4 SEP 1845. D: 14 OCT 1913
                                            + Christian Wideman: B: 12 MAR 1844. D: 1 AUG 1914
                                        6 Gideon Martin: B: 26 DEC 1847. D: 5 JUL 1927
                                            + Anna Weber: B: 9 MAR 1843. D: 21 OCT 1931
                                        6 David Martin: B: 15 MAR 1850. D: 28 MAY 1913
                                            + Rebecca Gingrich: B: 11 SEP 1852. D: 27 NOV 1926
                                        6 Henry Martin: B: 13 AUG 1852. D: 19 DEC 1924
                                            + Leah Rudy: B: 8 AUG 1855. D: 31 OCT 1931
                                        6 Mary Martin: B: 25 APR 1855. D: 27 FEB 1914
                                            + Menno Reist: B: 17 FEB 1850. D: 10 DEC 1880
                                        6 Elizabeth Martin: B: 25 JUN 1857. D: 5 JAN 1930
                                            + Jacob Brubacher: B: 5 JUL 1855. D: 25 MAY 1937
                                        6 Peter Martin: B: 12 DEC 1859. D: 30 JAN 1945
                                            + Susanna Reist: B: 18 SEP 1861. D: 21 SEP 1895
                                            + Lydia Brubacher: B: 15 AUG 1866. D: 7 FEB 1918
                                        6 Christian Martin: B: 20 MAY 1862. D: 10 AUG 1934
                                            + Elizabeth Martin: B: 27 SEP 1867. D: 19 AUG 1908
                                            + Maria Frey: B: 15 SEP 1871. D: 24 FEB 1911
                                            + Hannah Shantz: B: 15 OCT 1863.
                                        6 Nancy Martin: B: 23 OCT 1864. D: 25 MAY 1937
                                            + Peter Burkhart: B: 7 DEC 1866. D: 9 MAY 1927
                                        6 Jonathan Peter Martin: B: 10 JAN 1869. D: 17 SEP 1955
                                            + Susannah Burkhart: B: 9 OCT 1870. D: 16 MAR 1913
                                            + Magdalena Eby: B: 14 JAN 1873. D: 14 JAN 1942
                                5 John G Martin: B: 1819.
                            + Catherine Good: B: 1777. D: 1848
                        4 Abraham Martin: B: 1781. D: 1858
                            + Elizabeth Bauman: B: 1785. D: 1852
                                5 Christian Martin: B: 1824. D: 1900
                                    + Elizabeth Winger: B: 1820. D: 1891
        2 Henry M Martin: B: 1701. D: 1784
            + Anna F Oberholtzer: B: 1699. D: UNKNOWN
                3 Barbara Martin: B: 1724. D: 1789
                    + Christian Zimmerman: B: 1721. D: 1787
                        4 Esther Zimmerman: B: 1751.
                        4 Christian Zimmerman: B: 1753. D: 28 MAR 1826
                            + Barbara S Weber: B: 25 MAY 1764. D: 8 FEB 1835
                                5 Christian W Zimmerman: B: 10 JAN 1793. D: 21 JAN 1869
                                    + Maria Z Martin: B: 1796. D: 4 MAY 1875
                                        6 Peter M Zimmerman: B: 22 JUN 1836. D: 16 MAY 1900
                                            + Magdalena Martin: B: 22 JAN 1838.
                        4 Maria Zimmerman: B: 1760.
                        4 Catherine Zimmerman: B: 1762. D: 1838
                            + George M Weber: B: 1759. D: 1839
                                5 Catherine Z Weber: B: 1795. D: 1862
                                    + Isaac W Weber: B: 1792. D: 1866
                                        6 George W Weber: B: 1818. D: 1883
                                            + Mary Winger: B: 1819. D: 1882
                                        6 Catherine W Weber: B: 1820. D: 1888
                                            + Henry M Martin: B: 1817. D: 1879
                                                7 Mary Ann W Martin: B: 1842. D: 1872
                                                    + Samuel Horst: B: 30 OCT 1841. D: 1925
                        4 Barbara Zimmerman: B: 1764.
                        4 Magdalena Zimmerman: B: 1765.
                        4 Elizabeth Zimmerman: B: 1767. D: 1832
                            + Henry Martin: B: 1741. D: 1825
                            + George Hoffman: B: 1772. D: 1805
                                5 Jacob Z Hoffman: B: 1778. D: 1842
                                    + Barbara S Winger: B: 1771. D: UNKNOWN
                                        6 Barbara W Hoffman: B: 1804.
                                        6 Susannah W Hoffman: B: 1807. D: 1865
                                            + Jacob B High: B: 1802. D: 1886
                                5 Elizabeth Z Hoffman: B: 1786. D: 1870
                                    + Henry Good: B: 1779. D: 1872
                                        6 Isaac H Good: B: 1809. D: 1889
                                            + Esther Hettie Horst: B: 1816. D: 1854
                                        6 John Good: B: 1813. D: 1908
                                            + Lavina Bauman: B: 1825. D: 1906
                                5 John Z Hoffman: B: 1794. D: 1842
                                    + Margaret W Horst: B: 1806. D: 1875
                        4 Mary Zimmerman: B: 1769. D: 1813
                            + Joseph S Sherk: B: 1753. D: 1826
                                5 Peter Z Sherk: B: 1785. D: 1845
                                    + Catherine W Hildebrandt: B: 1787. D: 1817
                                    + Sarah Sensenig
                                        6 Joseph S Sherk: B: 1820. D: 1902
                                            + Esther Horning: B: 1826. D: 1901
                                    + Magdalena W Horst: B: 1798. D: 1849
                                        6 Mary H Sherk: B: 1827. D: 1913
                                5 Christian Z Sherk: B: 1796. D: 1870
                                    + Elizabeth Hoffman: B: 1805. D: 1862
                                        6 Barbara H Sherk: B: 1827. D: 1905
                                            + Jacob B Clemmer: B: 1821. D: 1892
                                        6 Christian H Sherk: B: 1838. D: 1926
                                            + Anna Sauder: B: 1841. D: 1877
                                            + Leah Louisa Garman: B: 1851.
                                        6 Peter H Sherk: B: 1839. D: 1919
                                            + Magdalena Martin: B: 1845. D: 1895
                                            + Judith M Weber: B: 1855. D: 1942
                                5 John Z Sherk: B: 1800. D: 1877
                                    + Maria G Horst: B: 1802. D: 1874
                                        6 David H Sherk: B: 1832. D: 1850
                                        6 Benjamin H Sherk: B: 1837.
                                        6 Isaac H Sherk: B: 1838. D: 1900
                                        6 Susannah H Sherk: B: 1841.
                                        6 Joseph H Sherk: B: 1842. D: 1920
                3 Henry O Martin: B: 1742. D: 1819
                    + Barbara W Zimmerman: B: 1744. D: 1829
                        4 Anna Martin: B: 1764.
                        4 Elizabeth Martin: B: 1767.
                        4 Barbara Martin: B: 1768.
                        4 Elizabeth Martin: B: 1769.
                        4 Mary Z Martin: B: 1771. D: 1848
                            + Jacob W Stauffer: B: 1769. D: 1832
                                5 Barbara M Stauffer: B: 1795. D: 1868
                                    + David Witmer: B: 1797. D: 1860
                                        6 Mary S Witmer: B: 1833. D: 1915
                                            + Jonathan C Martin: B: 1834. D: 1907
                                        6 Amos S Witmer: B: 1834.
                                5 Esther Stauffer: B: 7 FEB 1796. D: 21 OCT 1851
                                    + Christian Z Martin: B: 16 OCT 1797. D: 23 NOV 1863
                                        6 Maria Martin: B: 1820. D: 1857
                                            + Jonas Winger: B: 1815. D: 1897
                                        6 Magdalena Martin: B: 1821. D: 1899
                                            + Joseph Kinzie: B: 1811. D: 1871
                                        6 Lydia Martin: B: 1822.
                                        6 Lucy Martin: B: 1824.
                                        6 Henry Martin: B: 1826.
                                        6 Hiram Martin: B: 1829.
                                        6 Esther Martin: B: 1831.
                                        6 Nancy Martin: B: 1833.
                                        6 Judith Martin: B: 1833.
                                        6 Susannah Martin: B: 1833.
                                        6 Elizabeth Martin: B: 2 AUG 1835. D: 23 DEC 1902
                                            + Henry R Strome: B: 1 NOV 1831. D: 30 NOV 1914
                                        6 Menno Martin: B: 1836.
                                        6 Leah Martin: B: 1840. D: 1911
                                            + John Histand: B: 1839. D: 1911
                                5 Maria M Stauffer: B: 1797.
                        4 Barbara Martin: B: 1773.
                        4 Frances Z Martin: B: 1774.
                        4 Henry Z Martin: B: 1775.
                        4 John Z Martin: B: 1776.
                        4 Magdalena Z Martin: B: 1778.
                        4 Martin Z Martin: B: 1780.
                        4 Jacob Martin: B: 1781. D: 1865
                            + Anna Martin: B: 1786. D: 1849
                        4 Judith Z Martin: B: 1783.
                        4 Samuel Z Martin: B: 1786. D: 1856
                            + Maria W Martin: B: 1788. D: 1873
                        4 Maria Z Martin: B: 1788.
        2 Veronica M Martin: B: ABT. 1707.

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.