Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Per Bertilsson: Birth: 1 AUG 1712 in Fj�llsj�.

  2. Anders Bertilsson: Birth: 6 NOV 1713.

  3. Erik Bertilsson: Birth: 1716 in Jansj�. Death: 5 FEB 1793 in Jansj�

  4. Bertil Bertilsson: Birth: 17 SEP 1722 in Jansj� ?. Death: 23 OCT 1793 in Backe

  5. Ingal Bertilsson: Birth: 1725 in Jansj�. Death: 1771 in Mo, Junsele

  6. Lisbeta Bertilsdotter: Birth: 17 JUN 1726.


Notes
a. Note:   Bertil Persson var bonde i Jansj�, Fj�llsj�. Han torde ha upplevt n�got av sekelskiftets sv�raste �rtionden, dels genom missv�xt, dels genom Karl XII's l�nga krig, som n�stan h�ll p� att �del�gga byn. Bertil blev antagen till b�tsman den 14/4 1716 (c:a 40 �r gammal). Blev genom lottning uttagen till b�tsmanstj�nsten. Han fick b�tsmansnamnet Lustig. Samma �r delas Norrlands tidigare tv� kompanier i fyra. * 1:a Norrlands f�rsta dels b�tsmanskompani (kustsocknar och st�der i G�strikland och s�dra H�lsingland) * 1:a Norrlands andra dels b�tsmanskompani (kustsocknar och st�der i norra H�lsingland och hela Medelpad) * 2:a Norrlands f�rsta dels b�tsmanskompani (s�dra �ngermanland) * 2:a Norrlands andra dels b�tsmanskompani (norra �ngermanland) Bertil torde v�l ha hamnat i "* 2:a Norrlands andra dels b�tsmanskompani (norra �ngermanland)" vilket stod under bef�l av l�jtnant Springer och bestod av 248 man och ber�knades ha fyra marschdagar plus en vilodag extra. Efter besiktning fortsatte kompaniet till Uppland (13/4 ?, hur passar detta in med det angivna antagnings-datumet 13/4 f�r Bertil?). Manskapet hemf�rlovades i september. De sjuka transporterades sj�v�gen till sina rotar. Hela 506 man skickades med krejaren Bartholomeus (mindre lastfartyg) under bef�l av kapten Wr�ngh. En farsot utbr�t vilken blev katastrofal bland de h�rt packade manskapet. Resan varade i 32 dagar och totalt avled 101 man. F�r norrlands andra kompani fick denna uppfordran m�nga avg�ngar. Totalt dog 210 man i andra kompaniet vilket utgjorde 30%, en mycket h�g avg�ng. 97 st hade d�tt under sj�expeditionen. Under 1717 inf�r det norska f�ltt�get omorganiserades b�tsmansh�llet. Alla b�tsm�n organiserades i 7 sj�regementen varav 3 organiserades som infanteritrupp. De norrl�ndska b�tsm�nnen kom att tillh�ra den senare kategorin som slogs ihop till ett regemente, V�sternorrlands �nterkarlsregemente. Chef var amiralen Erik Didrik Taube. Dessa b�tsm�n skulle nu utrustas, bev�pnas och �vas som fotfolk. De norrl�ndska b�tsmankompanierna bildade var sin bataljon om h�gst 712 man. Bataljonerna indelades i tv� fotkompanier vilka motsvarade halva b�tsmankompanierna, 356 man. Fick avsked �r 1718. Bertil var �ven n�mndeman liksom sin far. K�lla: "Fj�llsj� byar och g�rdar" av Agneta Olofsson samt "Jansj�, 450 �r" av Per Persson


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.