Individual Page


Family
Marriage: Children:
  1. Malin Ericsdotter: Birth: 24 JUL 1743.

  2. Karin Ericsdotter: Birth: 3 DEC 1745. Death: 18 NOV 1829

  3. Bertil Ericsson: Birth: 28 DEC 1747. Death: ABT. 1830 in Jansj�

  4. Brita Ericsdotter: Birth: 13 JAN 1749.

  5. Kerstin Ericsdotter: Birth: 6 MAR 1752.

  6. Elias Ericsson: Birth: 1755. Death: 1779

  7. Erik Ericsson: Birth: 17 SEP 1756 in Jansj�. Death: 1802 in Jansj�


Notes
a. Note:   Enligt Per Persson i "Jansj�, 450 �r": >> Erik Bertilsson var onekligen en duktig jordbrukare. �ven tiden efter Karl XII, Frihetstiden, var tydligen ocks� bra f�r Jansj�-b�nderna. N�r Erik Bertilsson efter 40 �r, fr�n b�rjan av 1740 till hustruns d�d 1778 d� bouppteckning och arvskifte f�retogs, hade han i kontanter, riksdaler specie, riksdaler i sedlar, dubbla och enkla caroliner och danska �ren samt i pl�tar hela 2034 daler kopparmynt eller 170 riksdaler specie. Diverse f�rem�l i silver, bl.a. en f�rgylld b�gare om 21 lod (378 gram) samt en f�rgylld b�gare om 5 lod (90 gram). Den st�rre b�garen var v�rderad till 12:21 Rdr. specie eller j�mf�rt med korna 2:32, allts� n�stan fem kor f�r denna b�gare. Han var nog ocks� fysiskt en kraft-karl. Fast han �verl�mnat hemmanet 1779 deltog han 67-�rig vid avyttringen 1782. Man utgick d� fr�n Fj�llsj�n nedanf�r Tomasforsen, �ver Lantm�tarh�llan, �sj�n, Rensmyrh�jden d�r enligt protokollet Erik Bertilsson uppreste en ganska stor oformlig sten den Bodumsborna varken ville erk�nna eller f�rkasta. M�nne denna sten kan p�tr�ffas? : : >> Liksom sin far och sin farfar var Erik N�mndeman. Erik Bertilssons bom�rke finns inscannat.


RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.