Descendancy

Lucina Leonard: B: 22 JUN 1808. D: 19 MAY 1884
    + Giles Burritt Cropsey: B: 12 FEB 1808. D: 15 JAN 1877
        2 Franklin D Cropsey: B: 17 OCT 1846. D: 28 AUG 1913
            + Ora Lee Cupps: B: 24 JUL 1854. D: 20 DEC 1920
                3 Musetta Cropsey: B: 4 NOV 1873. D: 8 AUG 1910
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                3 Minirva Alvira Cropsey: B: 11 JAN 1875. D: 7 MAY 1923
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                3 Court Olcott Cropsey: B: 21 MAR 1877. D: 6 NOV 1954
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                3 George Cropsey: B: 1878/1879.
                3 Fred B Cropsey: B: 1881. D: 30 JUL 1959
            + Ora Lee Cupps: B: 24 JUL 1854. D: 20 DEC 1920
                3 Musetta Cropsey: B: 4 NOV 1873. D: 8 AUG 1910
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                3 Minirva Alvira Cropsey: B: 11 JAN 1875. D: 7 MAY 1923
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                3 Court Olcott Cropsey: B: 21 MAR 1877. D: 6 NOV 1954
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                3 George Cropsey: B: 1878/1879.
                3 Fred B Cropsey: B: 1881. D: 30 JUL 1959
        2 Persis Marie Cropsey: B: 13 MAR 1850. D: 28 JUL 1850
    + Giles Burritt Cropsey: B: 12 FEB 1808. D: 15 JAN 1877
        2 Franklin D Cropsey: B: 17 OCT 1846. D: 28 AUG 1913
            + Ora Lee Cupps: B: 24 JUL 1854. D: 20 DEC 1920
                3 Musetta Cropsey: B: 4 NOV 1873. D: 8 AUG 1910
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                3 Minirva Alvira Cropsey: B: 11 JAN 1875. D: 7 MAY 1923
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                3 Court Olcott Cropsey: B: 21 MAR 1877. D: 6 NOV 1954
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                3 George Cropsey: B: 1878/1879.
                3 Fred B Cropsey: B: 1881. D: 30 JUL 1959
            + Ora Lee Cupps: B: 24 JUL 1854. D: 20 DEC 1920
                3 Musetta Cropsey: B: 4 NOV 1873. D: 8 AUG 1910
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                    + Fred H Zorn: B: MAR 1781.
                        4 Clayton Zorn: B: 5 APR 1897. D: 2 OCT 1994
                        4 Helen Zorn: B: 1899. D: 20 JUL 1946
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                            + Raymond Edward Cady: B: 16 JUN 1895. D: 19 MAR 1976
                        4 Earl Raymond Zorn: B: 1902. D: 17 OCT 1981
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Clara Mae Zorn: B: 1905. D: 13 FEB 1983
                        4 Everett J. Zorn: B: 1906. D: 23 NOV 1977
                3 Minirva Alvira Cropsey: B: 11 JAN 1875. D: 7 MAY 1923
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                    + William Albert Mason: B: 1867. D: 10 FEB 1956
                3 Court Olcott Cropsey: B: 21 MAR 1877. D: 6 NOV 1954
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                    + Louise Rose Barker: B: 1877. D: 21 JUN 1950
                        4 Franklin Barker Cropsey: B: 16 FEB 1908. D: 18 FEB 1985
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                            + Helen Virginia MacGregor: B: 12 APR 1911. D: 19 OCT 2002
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                            + Henry H Brown: B: 2 AUG 1908. D: 12 OCT 1987
                3 George Cropsey: B: 1878/1879.
                3 Fred B Cropsey: B: 1881. D: 30 JUL 1959
        2 Persis Marie Cropsey: B: 13 MAR 1850. D: 28 JUL 1850

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.