Descendancy

Otakar VI Von Styria: D: Abt 1075
    + Wiliberg Von Eppenstein: D: 7 AUG 1078
        2 Otakar VII Von Styria: D: 28 NOV 1122
            + Elisabeth D'Austria: B: Abt 1080. D: 16 OCT 1107/1114
                3 Wiliberg Von Steirermark: D: 18 JAN 1144/1145
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                3 Leopold de Styria: D: 26 OCT 1129
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
            + Elisabeth D'Austria: B: Abt 1080. D: 16 OCT 1107/1114
                3 Wiliberg Von Steirermark: D: 18 JAN 1144/1145
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                3 Leopold de Styria: D: 26 OCT 1129
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
    + Wiliberg Von Eppenstein: D: 7 AUG 1078
        2 Otakar VII Von Styria: D: 28 NOV 1122
            + Elisabeth D'Austria: B: Abt 1080. D: 16 OCT 1107/1114
                3 Wiliberg Von Steirermark: D: 18 JAN 1144/1145
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                3 Leopold de Styria: D: 26 OCT 1129
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
            + Elisabeth D'Austria: B: Abt 1080. D: 16 OCT 1107/1114
                3 Wiliberg Von Steirermark: D: 18 JAN 1144/1145
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                    + Egbert II Von Formbach-Putten: D: Bef 1140
                        4 Hedwig Von Formbach-Putten: B: Abt 1130. D: 16 JUL 1174
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                            + Berthold V Andechs: B: 1122/1123. D: 14 DEC 1188
                                5 Berthold VI Andechs: B: 1159. D: 1204
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                    + Agnes Von Groitzsch-Rochlitz: B: Abt 1163. D: 25 MAR 1195
                                        6 Gertrude Von Meran: B: Abt 1185. D: 28 SEP 1213
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                                            + Andras II Hungary: B: 1176. D: 21 SEP 1235
                        4 Cunigunda de Formbach: D: 1176
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                            + Berthold II de Andech: B: 1096/1098. D: 27 JUN 1151
                3 Leopold de Styria: D: 26 OCT 1129
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145
                    + Sophia de Bavaria: D: 1145

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.