Descendancy

Hughes de Bourgogne Lombardie: B: Abt 880. D: 10 APR 947
    + Wandelmode de Salins: B: Bef 880.
        2 Gandalmode de Bourgogne: B: Abt 895. D: Aft 957
            + Domnus Guigues II Vienne: B: Abt 885/895. D: Bef 957
            + Domnus Guigues II Vienne: B: Abt 885/895. D: Bef 957
            + Beraud de Beaujeu: B: Bef 929. D: Abt 965
                3 Guichard Beaujeu: D: 967
                    + Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
            + Beraud de Beaujeu: B: Bef 929. D: Abt 965
                3 Guichard Beaujeu: D: 967
                    + Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
        2 Humbert de Toscane: B: Bef 935. D: Abt 967/970
            + Willa de Camerino: B: Bef 935. D: Aft 978
                3 Berthe de Lorraine: B: Bef 965.
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
            + Willa de Camerino: B: Bef 935. D: Aft 978
                3 Berthe de Lorraine: B: Bef 965.
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
    + Wandelmode de Salins: B: Bef 880.
        2 Gandalmode de Bourgogne: B: Abt 895. D: Aft 957
            + Domnus Guigues II Vienne: B: Abt 885/895. D: Bef 957
            + Domnus Guigues II Vienne: B: Abt 885/895. D: Bef 957
            + Beraud de Beaujeu: B: Bef 929. D: Abt 965
                3 Guichard Beaujeu: D: 967
                    + Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
            + Beraud de Beaujeu: B: Bef 929. D: Abt 965
                3 Guichard Beaujeu: D: 967
                    + Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
        2 Humbert de Toscane: B: Bef 935. D: Abt 967/970
            + Willa de Camerino: B: Bef 935. D: Aft 978
                3 Berthe de Lorraine: B: Bef 965.
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
            + Willa de Camerino: B: Bef 935. D: Aft 978
                3 Berthe de Lorraine: B: Bef 965.
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                    + Ardoino d' Italy: B: Abt 960. D: 1015
                        4 Ardicino d' Italy: B: Abt 980. D: Aft 1092
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                            + Willa de Toscane: B: Bef 1001.
                                5 Ardouin II d' Ivree: B: Abt 1010.
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                    + wife of Ardouin II d' Ivree
                                        6 Adelaide Adelais d' Ivree: B: Abt 1040. D: Aft 12 OCT 1113
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
                                            + William Bernard II Forcalquier: B: Abt 1025. D: Abt 1067
    + Willa de Vienne: B: Abt 865. D: 14 JUN 929
    + Willa de Vienne: B: Abt 865. D: 14 JUN 929
    + Hilda
        2 Lothar de Italy: B: 934. D: 22 NOV 950
            + Adelheid de Bourgogne: B: 932. D: 16 DEC 1000
                3 Emma d' Italy: B: Bef 952. D: 988
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
            + Adelheid de Bourgogne: B: 932. D: 16 DEC 1000
                3 Emma d' Italy: B: Bef 952. D: 988
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
    + Hilda
        2 Lothar de Italy: B: 934. D: 22 NOV 950
            + Adelheid de Bourgogne: B: 932. D: 16 DEC 1000
                3 Emma d' Italy: B: Bef 952. D: 988
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
            + Adelheid de Bourgogne: B: 932. D: 16 DEC 1000
                3 Emma d' Italy: B: Bef 952. D: 988
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                    + Lothaire de France: B: 941. D: 987
                        4 Louis V West Franks: B: 967. D: 987
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
                            + Arsinde Blanche De Anjou: B: Abt 948. D: 1026
    + Marozia de Theophylact
    + Marozia de Theophylact
    + Berthe de Swabia: B: Abt 907. D: 2 JAN 966
    + Berthe de Swabia: B: Abt 907. D: 2 JAN 966

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.