Descendancy

Johann Peter Unger: B: Abt 1805. D: May 1848
    + Helena A. W. Hiebert: B: 2 Feb 1813. D: Deceased
        2 Johann Johann H. Unger: B: 26 Jun 1834. D: 8 Oct 1911
            + Elizabeth J. P. (Elisabeth) Funk: B: 13 Aug 1839. D: 23 Nov 1916
                3 Johann Johann F. Unger: B: 22 Jul 1860. D: 7 Jul 1928
                    + Anna C. E. Dyck: B: 9 Feb 1869. D: Deceased
                        4 Anna J. D. Unger: B: 15 Sep 1889. D: 19 Apr 1908
                            + Cornelius Cornelius F. Friesen: B: 21 Jul 1882. D: 23 Apr 1966
                                5 Person Not Viewable
                                    + Susanna P. F. Giesbrecht: B: 7 Dec 1911. D: 18 Mar 1985
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Susan J. G. "Susie" Friesen: B: 19 Nov 1942. D: 16 Jan 1994
                                            + Person Not Viewable
                        4 Johann Johann D. Unger: B: 20 Mar 1891.
                        4 Cornelius Johann D. Unger: B: 6 Sep 1892.
                        4 Heinrich Johann D. Unger: B: 9 Nov 1894. D: 1950
                            + Katharina I. D. Unruh: B: 18 Apr 1897. D: 18 Sep 1939
                                5 Katharina H. U. (Katherina) (Katherine) Unger: B: 26 Oct 1916. D: 30 Nov 2006
                                    + Bernhard Klaas D. "Barney" Friesen: B: 17 Dec 1911. D: 6 Nov 1987
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Bernhard Jeffery B. U. Friesen: B: 26 Jan 1947. D: 1996
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Anna H. U. Unger: B: 25 Oct 1917. D: 14 Aug 2011
                                    + Jacob Abraham F. Doerksen: B: 3 Aug 1913. D: 20 Sep 1985
                                        6 Elmer Jacob U. (Aylmer) Doerksen: B: 8 Feb 1937. D: Bef 2012
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Harold Jacob U. Doerksen: B: 30 Apr 1938. D: 28 Mar 2001
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Cornelius Heinrich F. "Cornie" Neufeld: B: 10 Jun 1936. D: Bef 2012
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Mary J. U. Doerksen: B: 3 Nov 1943. D: 30 Dec 2009
                                            + Roy Johnson: B: 12 Jul 1938. D: Bef 2012
                                            + John Peter S. Funk: B: 16 May 1941. D: 31 Aug 2014
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Johann Jacob U. "John" "Johnny" (Johan) Doerksen: B: 7 Jul 1959. D: 28 Nov 2012
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Elizabeth H. U. (Elisabeth) Unger: B: 14 Jun 1920. D: 7 Oct 2008
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Maria H. U. "Marie" Unger: B: 24 Dec 1922. D: 12 Apr 1991
                                    + Isaac Peter F. Giesbrecht: B: 12 Apr 1920. D: 14 Jun 1974
                                        6 John Isaac U. "Johnny" Giesbrecht: B: 20 May 1942. D: 19 Jun 1942
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Helen I. U. Giesbrecht: B: 2 Apr 1945. D: 30 May 1945
                                        6 Arthur Isaac U. Giesbrecht: B: 18 Apr 1946. D: 3 Jul 1946
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Samuel "Sam" Caruso: B: 29 Apr 1949. D: 27 Oct 1981
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                            + Sara (Sarah) Sawatzky: D: Bef 2008
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Elizabeth J. D. (Elisabeth) Unger: B: 1 Aug 1896. D: Bef 2006
                            + Jacob Jacob H. Hildebrand: B: 21 Sep 1890. D: 20 Aug 1954
                                5 Elizabeth J. U. (Elisabeth) Hildebrand: B: 13 May 1916. D: 6 Nov 2006
                                    + Peter Heinrich N. Hiebert: B: 3 Jan 1907. D: 17 Dec 1963
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Erwin Julius D. Vogt: B: 11 Feb 1939. D: 23 Nov 2010
                                5 Jacob Jacob U. Hildebrand: B: 19 Feb 1918. D: 3 Mar 2004
                                    + Katharina A. K. "Katherine" Harder: B: 22 Jun 1918. D: 24 Jun 2004
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Aganetha J. K. Peters: B: 14 Feb 1954. D: 16 Aug 2013
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Anna J. U. Hildebrand: B: 30 Jun 1920. D: 14 Apr 1940
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Helena J. U. Hildebrand: B: 24 Jan 1925. D: 7 Feb 1925
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Aganetha J. U. Hildebrand: B: 29 Jun 1929. D: 19 Jul 1929
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 George Jacob U. Hildebrand: D: Bef 2006
                        4 Peter Johann D. Unger: B: 10 Mar 1899. D: Deceased
                        4 Katharina J. D. Unger: B: 27 Dec 1900. D: 22 Aug 1976
                            + Abraham Peter F. Hiebert: B: 11 May 1894. D: 24 Jul 1958
                                5 Abraham Abraham U. "Abe" (Abram) Hiebert: B: 13 Jul 1920. D: 12 Jun 1974
                                    + Anna J. K. Braun: B: 20 Jul 1924. D: 25 Sep 2008
                                5 Peter Abraham U. Hiebert: B: 21 Jan 1922. D: 19 Jan 2007
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Jacob Peter H. (K) Hiebert: B: 22 Apr 1945. D: 20 Jul 2013
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Johann Abraham U. "John" Hiebert: B: 15 Feb 1924. D: 16 Jun 2010
                                    + Agatha D. L. Suderman: B: 30 Mar 1928. D: 2 Jun 2017
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Anna A. U. "Anne" Hiebert: B: 5 Nov 1925. D: 27 Jun 2005
                                    + David W. Neufeld: B: 22 Apr 1933. D: Bef 2009
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Andrew Peter D. H. "Andy" Neufeld: B: 28 Jun 1966. D: 26 Jun 2009
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Sandra _____: D: Bef 2009
                                5 Person Not Viewable
                                5 Eva A. U. Hiebert: B: 18 May 1929. D: 13 Feb 2017
                                    + Peter Cornelius W. Peters: B: 18 May 1927. D: 11 Aug 1990
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Cornelius Abraham U. "Neil" Hiebert: B: 6 Jul 1939. D: 14 Dec 1985
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Brian Kenneth L. W. Dyck: B: 14 Oct 1955. D: 7 Sep 2003
                                        6 Timothy Alan C. B. "Tim" Hiebert: B: 28 Sep 1962. D: 1 Sep 2016
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Aganetha J. D. Unger: B: 29 Mar 1903. D: 11 Dec 1910
                        4 Bernhard Johann D. Unger: B: 6 Aug 1905. D: 2 Dec 1910
                        4 Abraham Johann D. Unger: B: 12 Apr 1907. D: 11 Dec 1956
                            + Katharina B. G. Dyck: B: 27 Apr 1904. D: 18 Sep 1964
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Heinrich Abraham D. Unger: B: 7 Mar 1931. D: 2 Nov 1987
                                5 Female A. D. Unger: B: 11 Oct 1933. D: 11 Oct 1933
                                5 Dietrich Abraham D. "Dick" (Diedrich) Unger: B: 7 Feb 1935. D: 21 Sep 2001
                                    + Laura May Marey: B: 16 Jan 1937. D: 2 Jan 2006
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Herman Abraham D. Unger: B: 5 Sep 1937. D: 24 Jan 1982
                                5 Person Not Viewable
                        4 David Johann D. Unger: B: 2 Aug 1909. D: 9 Sep 1933
                        4 Gerhard Johann D. Unger: B: 13 Sep 1910. D: 23 Mar 1992
                            + Maria A. T. "Mary" Heppner: B: 28 Apr 1917. D: 14 Oct 2011
                                5 Person Not Viewable
                                    + Peter Bernhard K. Wiebe: B: 29 Apr 1939. D: 19 Jan 2009
                                        6 Curtis Peter U. Wiebe: B: 9 May 1964. D: 14 Sep 2015
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                        4 Maria J. D. Unger: B: 9 Mar 1914. D: 27 Sep 1919
                3 Peter Johann F. Unger: B: 3 Dec 1861. D: 4 Mar 1928
                    + Sara F. P. Siemens: B: 28 Feb 1865. D: Dec 1932
                        4 Peter Peter S. Unger: B: 14 Aug 1885. D: 12 Dec 1918
                            + Maria D. K. Friesen: B: 16 Aug 1884. D: Deceased
                                5 Maria P. F. Unger: B: 8 Oct 1907. D: 29 Jan 1928
                                    + Isaac Martin T. Penner: B: 7 Jan 1906. D: 23 Nov 1989
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Peter Johann Friesen: B: 28 Dec 1921. D: 12 Mar 2015
                                        6 Isaac Isaac U. "Ike" Penner: B: 8 Aug 1929. D: Bef 2007
                                        6 Martin Isaac U. Penner: B: 13 Jul 1930. D: 3 Apr 2007
                                            + Margaret A. R. "Marge" Neufeld: B: 27 Jul 1936. D: 7 Jun 2003
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Isaac Peter G. (Isaak) Letkeman: B: 9 Feb 1929. D: 4 Feb 2008
                                        6 Jacob Isaac U. "Jake" Penner: B: 30 Apr 1932. D: 12 Nov 2014
                                            + Iris Elizabeth Watson: B: 22 Nov 1928. D: 20 Oct 2015
                                        6 David Isaac U. "Dave" Penner: B: 27 Aug 1933. D: 29 Jun 2017
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                3 Anna J. F. Unger: B: 12 Oct 1865. D: 8 Apr 1924
                    + Gerhard Gerhard K. Kehler: B: 20 Nov 1860. D: 4 Mar 1944
                        4 Elizabeth G. U. (Elisabeth) Kehler: B: 10 Jun 1889. D: Deceased
                            + Abraham Jacob B. Harder: B: 10 Feb 1887. D: 5 Jun 1958
                                5 Anna A. K. Harder: B: 26 Feb 1912. D: 9 Feb 1915
                                5 Jacob Abraham K. Harder: B: 28 Oct 1913. D: 14 Feb 1915
                                5 Helena A. K. Harder: B: 23 Dec 1914. D: 22 Aug 1990
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Clarence Johann D. Unruh: B: 28 Apr 1945. D: 13 Apr 1995
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Elizabeth A. K. (Elisabeth) Harder: B: 24 Mar 1917. D: 31 Dec 2002
                                5 Katharina A. K. "Katherine" Harder: B: 22 Jun 1918. D: 24 Jun 2004
                                    + Jacob Jacob U. Hildebrand: B: 19 Feb 1918. D: 3 Mar 2004
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Aganetha J. K. Peters: B: 14 Feb 1954. D: 16 Aug 2013
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Martin B. Peters: B: 27 Jun 1952. D: 3 Oct 2017
                                        6 Person Not Viewable
                                            + John Johann F. Peters: B: 20 Mar 1947. D: 1 Apr 2012
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Franz Gerhrd K. Harder: B: 17 Sep 1964. D: 19 Sep 1964
                                5 Abraham Abraham K. (Abram) Harder: B: 11 Feb 1921. D: 25 Feb 1926
                                5 Person Not Viewable
                                    + Helena P. G. Falk: B: 15 Jul 1928. D: 1989
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Johann Abraham K. Harder: B: 20 Mar 1924. D: 15 Feb 2012
                                    + Katharina F. F. "Tina" (D) Giesbrecht: B: 27 Aug 1924. D: 2 Nov 2014
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Benjamin Johann G. "Ben" Harder: B: 5 Dec 1951. D: 16 Jul 2012
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Margaretha A. K. Harder: B: 24 Oct 1925. D: 2 May 1927
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Abraham Abraham K. Harder: B: 13 Feb 1929. D: 12 Feb 2015
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + John "Taylor" J. Doerksen: B: 17 Jan 1949. D: 12 Jul 2007
                                            + Person Not Viewable
                                        6 John Abraham F. Harder: B: 23 Sep 1958. D: 2 Nov 2010
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Susanna A. K. Harder: B: 19 Oct 1930. D: 16 May 1931
                                5 Frank Abraham K. Harder: B: 14 Feb 1932. D: 14 Mar 2006
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Sandra Lynn A. P. Funk: B: 29 Mar 1963. D: 22 Mar 1992
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                        4 Anna G. U. Kehler: B: 2 Dec 1890. D: 12 Sep 1973
                            + Heinrich Jacob B. Harder: B: 23 Feb 1889. D: 3 Aug 1974
                                5 Anna H. K. Harder: B: 29 Jul 1912. D: 30 Mar 1978
                                    + David Johann K. Hiebert: B: 19 Apr 1913. D: 25 Aug 1991
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Gerhard Heinrich K. "George" Harder: B: 9 Oct 1917. D: 13 Oct 1996
                                    + Maria A. F. "Mary" Krahn: B: 18 Sep 1920. D: 4 Jul 2014
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Anna G. K. Harder: B: 20 Mar 1943. D: 1943
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + John Henry Friesen: B: 29 Jul 1952. D: 27 Nov 2003
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Bernhard Bernhard F. "Benny" Toews: B: 6 Jul 1936. D: 16 Jul 2009
                3 Heinrich Johann F. Unger: B: 14 May 1876. D: Deceased
                    + Helena D. B. Wiebe: B: 1 May 1880. D: Deceased
                        4 Heinrich Heinrich W. Unger: B: 23 Jul 1897. D: 9 Feb 1899
                        4 Katharina H. W. Unger: B: 16 Oct 1898. D: 20 Jan 1899
                        4 Johann Heinrich W. Unger: B: 24 Dec 1899. D: Deceased
        2 Abraham Johann H. (Abram) Unger: B: 2 Nov 1835. D: 1895
            + Helena Falk: B: 14 Mar 1836. D: 1920
                3 Johann Abraham F. Unger: B: 25 Nov 1878. D: Deceased
                    + Susanna A. U. Klassen: B: 9 Sep 1878. D: 26 Aug 1935
                        4 Susanna J. K. Unger: B: 29 Mar 1902. D: 12 Mar 2000
                            + Jacob Johann H. Martens: B: 25 Oct 1898. D: 25 Apr 1954
                                5 Person Not Viewable
                                    + Dietrich Dietrich P. "Dick" Friesen: B: 4 Dec 1924. D: Bef 2015
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Naomi Lynne D. M. Friesen: B: 14 Aug 1954. D: 19 Feb 2015
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                3 Peter Abraham F. Unger: B: 6 Aug 1866. D: 28 Jul 1949
                    + Helena J. B. Andres: B: 23 Nov 1871. D: Deceased
                        4 Peter Peter A. Unger: B: 24 Sep 1891. D: Deceased
                            + Katharina J. W. Kliewer: B: 9 Apr 1895. D: 9 Jan 1980
                                5 Katharina P. K. "Katherine" Unger: B: 26 Jun 1915. D: 19 May 1995
                                    + Theodor Christian P. Polle: B: 4 Jan 1916. D: 14 Jan 1951
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                        4 Anna P. A. Unger: B: 18 Jun 1896. D: 16 Jun 1975
                            + Abraham Johann B. Enns: B: 18 Jul 1895. D: 8 Nov 1951
                                5 Margaret A. U. Enns: B: 15 Jul 1921. D: 15 Jan 1990
                                    + Alexander Johann W. Thiessen: B: 3 Feb 1917. D: Mar 1999
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Jacob Peter A. Unger: B: 28 Mar 1899. D: 26 Sep 1958
                            + Hilda Elisabeth W. W. Wiese: B: 17 Jul 1901. D: 25 Jan 1970
                                5 Hilda J. W. Unger: B: 12 Dec 1930. D: 3 Sep 2014
                                    + Johann Martin J. P. "John" Thiessen: B: 8 Jun 1925. D: 25 Nov 2012
                                        6 John Lawrence J. U. "Larry" Thiessen: B: 1 May 1952. D: 10 Jun 2005
                                            + Person Not Viewable
                        4 Katharina P. A. "Katie" (Katherina) Unger: B: 18 May 1902. D: 24 Aug 1977
                            + Gerhard Peter R. "George" Kroeger: B: 12 Sep 1902. D: 9 Nov 2001
                                5 Peter Gerhard U. Kroeger: B: 12 Sep 1924. D: 27 Jul 2010
                                    + Helena N. K. "Helen" (Helene) Penner: B: 30 May 1931. D: 13 Jul 2013
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Johann Johann K. "John" Krahn: B: 8 Feb 1925. D: 15 Dec 2009
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Edwin Gerhard U. Kroeger: B: 27 Oct 1930. D: 9 Aug 2014
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Heinrich Gerhard U. "Henry" "Hank" Kroeger: B: 20 Feb 1934. D: 1 Nov 2017
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                    + Margaretha Wall: B: Bef 1884. D: Deceased
        2 Aaron Johann H. (Aron) Unger: B: 18 Jan 1841. D: 2 Mar 1890
            + Helena W. D. Redekop: B: 6 Jan 1846. D: 13 Sep 1918
                3 Johann Aaron R. Unger: B: 2 Feb 1873. D: 6 May 1963
                    + Maria J. P. Janzen: B: 14 Jun 1877. D: 15 Mar 1935
                        4 Julius Johann J. Unger: B: 4 Aug 1899. D: 4 May 1938
                            + Olga Schellenberg: B: 2 Feb 1897. D: 29 Oct 1962
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                        4 Helena J. J. Unger: B: 25 Feb 1901.
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Aaron Johann J. (Aron) Unger: B: 24 May 1907. D: 7 Sep 1970
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Elizabeth J. J. "Liese" (Elisabeth) Unger: B: 11 Jan 1911. D: 21 Dec 2008
                            + Jacob Gerhard B. (Jakob) Rempel: B: 7 Dec 1910. D: 12 Jan 1991
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Daniel Henry E. R. Rempel: B: 31 Dec 1971. D: 31 Dec 1971
                                        6 Brian Erwin R. Rempel: B: 27 Feb 1973. D: 27 Feb 1973
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Sara J. J. Unger: B: 23 Mar 1912. D: 5 Apr 1913
                        4 Johann Johann J. Unger: B: 24 Feb 1913. D: 24 Feb 1913
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Johann Johann J. Unger: B: 29 Jun 1918. D: 31 Oct 1918
                        4 Person Not Viewable
                3 Heinrich Aaron R. Unger: B: 30 Jul 1883. D: 9 Feb 1938
                    + Maria H. L. Schellenberg: B: 5 May 1885.
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
        2 Justina J. H. Unger: B: 10 Sep 1844. D: 25 Nov 1925
            + Martin Abraham S. Neufeld: B: 4 Apr 1845. D: 26 Aug 1925
                3 Jacob Martin U. Neufeld: B: 7 May 1878. D: 21 Sep 1921
                    + Anna W. R. Penner: B: 2 May 1878. D: 21 Jul 1949
                        4 Anna J. P. Neufeld: B: 22 Dec 1896. D: 4 Jun 1976
                            + Peter Jacob R. Esau: B: 21 May 1895. D: 15 Aug 1981
                                5 Johann Peter N. Esau: B: 24 Sep 1928. D: 18 Mar 2002
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                3 Helena M. U. Neufeld: B: Abt 1889. D: Deceased
                    + Jacob Jacob R. Esau: B: 23 Oct 1885. D: 7 Apr 1977
                        4 Jacob Jacob N. Esau: B: 5 Jun 1906. D: 7 Sep 1985
                            + Anna Froese: B: 12 Oct 1908. D: 22 Jul 1989
                                5 Person Not Viewable
                                    + Jacob Unger: B: 6 Dec 1930. D: 18 Nov 1971
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                        4 Heinrich Jacob N. Esau: B: 1 Nov 1912. D: 28 Apr 1987
                            + Helen P. S. Wiens: B: 27 May 1918. D: 25 Feb 2005
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Peter Jacob N. Esau: B: 1 Apr 1916. D: 17 Jul 1991
                            + Margaret Thelma A. E. Gobelle: B: 11 Apr 1921. D: 28 Jan 2014
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
        2 Anna J. H. Unger: B: 12 Apr 1850. D: Deceased
            + Peter David R. Friesen: B: 22 Jun 1849. D: Deceased
                3 Maria P. U. Friesen: B: 18 Sep 1887. D: 10 Apr 1977
                    + Julius Julius K. Schellenberg: B: 28 Mar 1882. D: 16 Dec 1958
                        4 Julius Julius F. Schellenberg: B: 3 Oct 1907. D: 1976
                        4 Anna J. F. Schellenberg: B: 11 Feb 1910. D: 8 Jun 1998
                        4 Person Not Viewable
                            + Henry Fehr: B: 7 Apr 1909. D: 13 Jul 1969
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Kenneth LaEnger: B: 1963. D: 18 Feb 1980
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Maria J. F. Schellenberg: B: 19 Jul 1915. D: 1916
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + Harold George A. "Toby" Frewin: B: 30 Jul 1927. D: 17 Jan 2010
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Peter Julius F. Schellenberg: B: 26 Feb 1924. D: 3 Nov 1959
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.