Descendancy

Anna C. E. Dyck: B: 9 Feb 1869. D: Deceased
    + Johann Johann F. Unger: B: 22 Jul 1860. D: 7 Jul 1928
        2 Anna J. D. Unger: B: 15 Sep 1889. D: 19 Apr 1908
            + Cornelius Cornelius F. Friesen: B: 21 Jul 1882. D: 23 Apr 1966
                3 Person Not Viewable
                    + Susanna P. F. Giesbrecht: B: 7 Dec 1911. D: 18 Mar 1985
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Susan J. G. "Susie" Friesen: B: 19 Nov 1942. D: 16 Jan 1994
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
        2 Johann Johann D. Unger: B: 20 Mar 1891.
        2 Cornelius Johann D. Unger: B: 6 Sep 1892.
        2 Heinrich Johann D. Unger: B: 9 Nov 1894. D: 1950
            + Katharina I. D. Unruh: B: 18 Apr 1897. D: 18 Sep 1939
                3 Katharina H. U. (Katherina) (Katherine) Unger: B: 26 Oct 1916. D: 30 Nov 2006
                    + Bernhard Klaas D. "Barney" Friesen: B: 17 Dec 1911. D: 6 Nov 1987
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Bernhard Jeffery B. U. Friesen: B: 26 Jan 1947. D: 1996
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                3 Anna H. U. Unger: B: 25 Oct 1917. D: 14 Aug 2011
                    + Jacob Abraham F. Doerksen: B: 3 Aug 1913. D: 20 Sep 1985
                        4 Elmer Jacob U. (Aylmer) Doerksen: B: 8 Feb 1937. D: Bef 2012
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Harold Jacob U. Doerksen: B: 30 Apr 1938. D: 28 Mar 2001
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Cornelius Heinrich F. "Cornie" Neufeld: B: 10 Jun 1936. D: Bef 2012
                            + Person Not Viewable
                        4 Mary J. U. Doerksen: B: 3 Nov 1943. D: 30 Dec 2009
                            + Roy Johnson: B: 12 Jul 1938. D: Bef 2012
                            + John Peter S. Funk: B: 16 May 1941. D: 31 Aug 2014
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 James John D. "Jim" Friesen: B: 25 Sep 1972. D: 15 Sep 2017
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Reynold John D. (Raynold) Friesen: B: 16 Dec 1978. D: 12 Mar 2006
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Johann Jacob U. "John" "Johnny" (Johan) Doerksen: B: 7 Jul 1959. D: 28 Nov 2012
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                3 Elizabeth H. U. (Elisabeth) Unger: B: 14 Jun 1920. D: 7 Oct 2008
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Cornelius Heinrich G. Hiebert: B: 31 Mar 1969. D: 1 Apr 1969
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                3 Maria H. U. "Marie" Unger: B: 24 Dec 1922. D: 12 Apr 1991
                    + Isaac Peter F. Giesbrecht: B: 12 Apr 1920. D: 14 Jun 1974
                        4 John Isaac U. "Johnny" Giesbrecht: B: 20 May 1942. D: 19 Jun 1942
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Sharon D. G. Smart: B: 26 May 1964. D: 26 May 1964
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Helen I. U. Giesbrecht: B: 2 Apr 1945. D: 30 May 1945
                        4 Arthur Isaac U. Giesbrecht: B: 18 Apr 1946. D: 3 Jul 1946
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Samuel "Sam" Caruso: B: 29 Apr 1949. D: 27 Oct 1981
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
            + Sara (Sarah) Sawatzky: D: Bef 2008
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
        2 Elizabeth J. D. (Elisabeth) Unger: B: 1 Aug 1896. D: Bef 2006
            + Jacob Jacob H. Hildebrand: B: 21 Sep 1890. D: 20 Aug 1954
                3 Elizabeth J. U. (Elisabeth) Hildebrand: B: 13 May 1916. D: 6 Nov 2006
                    + Peter Heinrich N. Hiebert: B: 3 Jan 1907. D: 17 Dec 1963
                        4 Person Not Viewable
                            + Erwin Julius D. Vogt: B: 11 Feb 1939. D: 23 Nov 2010
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                3 Jacob Jacob U. Hildebrand: B: 19 Feb 1918. D: 3 Mar 2004
                    + Katharina A. K. "Katherine" Harder: B: 22 Jun 1918. D: 24 Jun 2004
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Charlotte J. P. "Lottie" Hildebrand: B: 1 Sep 1967. D: 14 Sep 1967
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Aganetha J. K. Peters: B: 14 Feb 1954. D: 16 Aug 2013
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Isabella P. P. (Isabela) Hildebrand: B: 28 Feb 1980. D: 28 Feb 1980
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                3 Anna J. U. Hildebrand: B: 30 Jun 1920. D: 14 Apr 1940
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                3 Helena J. U. Hildebrand: B: 24 Jan 1925. D: 7 Feb 1925
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                3 Aganetha J. U. Hildebrand: B: 29 Jun 1929. D: 19 Jul 1929
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                3 George Jacob U. Hildebrand: D: Bef 2006
        2 Peter Johann D. Unger: B: 10 Mar 1899. D: Deceased
        2 Katharina J. D. Unger: B: 27 Dec 1900. D: 22 Aug 1976
            + Abraham Peter F. Hiebert: B: 11 May 1894. D: 24 Jul 1958
                3 Abraham Abraham U. "Abe" (Abram) Hiebert: B: 13 Jul 1920. D: 12 Jun 1974
                    + Anna J. K. Braun: B: 20 Jul 1924. D: 25 Sep 2008
                3 Peter Abraham U. Hiebert: B: 21 Jan 1922. D: 19 Jan 2007
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Jacob Peter H. (K) Hiebert: B: 22 Apr 1945. D: 20 Jul 2013
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Peter James J. G. Neufeld: B: 10 Jun 1965. D: 16 Jul 2008
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                            + Person Not Viewable
                                    + David Christian Stahl: B: 19 Dec 1952. D: 23 Jul 2012
                                5 Phyllis Anne J. F. Hiebert: B: 13 Jan 1967. D: 11 May 1998
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                3 Johann Abraham U. "John" Hiebert: B: 15 Feb 1924. D: 16 Jun 2010
                    + Agatha D. L. Suderman: B: 30 Mar 1928. D: 2 Jun 2017
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                3 Anna A. U. "Anne" Hiebert: B: 5 Nov 1925. D: 27 Jun 2005
                    + David W. Neufeld: B: 22 Apr 1933. D: Bef 2009
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Andrew Peter D. H. "Andy" Neufeld: B: 28 Jun 1966. D: 26 Jun 2009
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Daniel Shaun R. N. Regnier: D: Bef 2005
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Sandra _____: D: Bef 2009
                3 Person Not Viewable
                3 Eva A. U. Hiebert: B: 18 May 1929. D: 13 Feb 2017
                    + Peter Cornelius W. Peters: B: 18 May 1927. D: 11 Aug 1990
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                3 Cornelius Abraham U. "Neil" Hiebert: B: 6 Jul 1939. D: 14 Dec 1985
                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Brian Kenneth L. W. Dyck: B: 14 Oct 1955. D: 7 Sep 2003
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Timothy Alan C. B. "Tim" Hiebert: B: 28 Sep 1962. D: 1 Sep 2016
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                        6 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                    + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
                3 Person Not Viewable
        2 Aganetha J. D. Unger: B: 29 Mar 1903. D: 11 Dec 1910
        2 Bernhard Johann D. Unger: B: 6 Aug 1905. D: 2 Dec 1910
        2 Abraham Johann D. Unger: B: 12 Apr 1907. D: 11 Dec 1956
            + Katharina B. G. Dyck: B: 27 Apr 1904. D: 18 Sep 1964
                3 Person Not Viewable
                    + Person Not Viewable
                3 Heinrich Abraham D. Unger: B: 7 Mar 1931. D: 2 Nov 1987
                3 Female A. D. Unger: B: 11 Oct 1933. D: 11 Oct 1933
                3 Dietrich Abraham D. "Dick" (Diedrich) Unger: B: 7 Feb 1935. D: 21 Sep 2001
                    + Laura May Marey: B: 16 Jan 1937. D: 2 Jan 2006
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                3 Herman Abraham D. Unger: B: 5 Sep 1937. D: 24 Jan 1982
                3 Person Not Viewable
        2 David Johann D. Unger: B: 2 Aug 1909. D: 9 Sep 1933
        2 Gerhard Johann D. Unger: B: 13 Sep 1910. D: 23 Mar 1992
            + Maria A. T. "Mary" Heppner: B: 28 Apr 1917. D: 14 Oct 2011
                3 Person Not Viewable
                    + Peter Bernhard K. Wiebe: B: 29 Apr 1939. D: 19 Jan 2009
                        4 Curtis Peter U. Wiebe: B: 9 May 1964. D: 14 Sep 2015
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                        4 Person Not Viewable
                            + Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
                                5 Person Not Viewable
        2 Maria J. D. Unger: B: 9 Mar 1914. D: 27 Sep 1919

RootsWeb.com is NOT responsible for the content of the GEDCOMs uploaded through the WorldConnect Program. The creator of each GEDCOM is solely responsible for its content.